Thảo luận:Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Điện ảnh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Điện ảnh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Điện ảnh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Pháp
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Pháp, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Pháp. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Hoa Kỳ
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hoa Kỳ, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Hài?Sửa đổi

Tôi chưa thấy nguồn nào nhắc đến bộ phim này như một bộ phim hài. Nếu có hài chắc nó cũng được xem là black humor. NHD (thảo luận) 23:57, ngày 9 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Có đấy chứ, Dụng xem thử nguồn số 43, nhưng mà dù sao thì tôi cũng thay "tình cảm hài" bằng "tâm lý", yếu tố hài trong phim không rõ nét. GV (thảo luận) 08:11, ngày 14 tháng 3 năm 2009 (UTC)

Tên phimSửa đổi

Nhiều chỗ dịch phim này là Ánh nắng vĩnh cửu Xiaoao (thảo luận) 04:15, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (UTC)

Link chếtSửa đổi

Có hai link chết là 31 và 46 trong bài. Beyoncetan (thảo luận) 04:15, ngày 22 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.