Thảo luận:Georg Cantor

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Michel Djerzinski trong đề tài Untitled
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Dự án Toán học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Toán học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Toán học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
 CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Đức
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Đức, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Đức. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Toán học     (Chất lượng CL)
Dự án Toán học
Dự án Toán học
bài này nằm trong phạm vi Dự án Toán học, một nỗ lực hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết Toán học trên Wikipedia. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy thăm trang của dự án để tham gia thảo luận và xem danh sách các vấn đề cần giải quyết.
Đánh giá toán học: Chất lượng CL Quan trọng đặc biệt Ngành: (Chưa rõ ngành)

Xin hãy cập nhật đánh giá khi thay đổi bài hoặc nếu đánh giá chưa chính xác.

Untitled

sửa

Chuẩn bị được treo biển Dự án toán học đây :D Josef K. (thảo luận) 16:50, ngày 31 tháng 3 năm 2013 (UTC) "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 09:48, ngày 24 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời

Biết ngay mà, hehe.Michel Djerzinski (thảo luận) 11:40, ngày 24 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời

To-do list

sửa

Bổ sung nguồn:

Josef K. (thảo luận) 10:20, ngày 4 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Poincaré có gọi lý thuyết tập hợp là "căn bệnh" không?

sửa

Có một số nguồn phản bác thông tin này. NHD (thảo luận) 08:11, ngày 14 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời

Đồng ý, thông tin này sẽ được lược đi.Josef K. (thảo luận) 09:14, ngày 14 tháng 4 năm 2013 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Georg Cantor”.