Thảo luận:Gestapo

Thêm đề tài

Nội dung sai lệch chủ đềSửa đổi

Nội dung của bài này chủ yếu tập trung về "Tội ác của Gestapo", dường như trích từ bài báo/báo cáo nào đó ra, thay vì nói về bản thân tổ chức này. Xem thử cấu trúc bài bên en.wiki thì thấy rõ sự khác biệt. Nếu ai có thời gian viết/ dịch lại thì rất tốt. Én bạc (thảo luận) 11:00, ngày 2 tháng 2 năm 2016 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Gestapo”.