Thảo luận:Hàn Quốc

Bình luận mới nhất: 7 tháng trước bởi Con Lươn trong đề tài Vấn đề tên gọi 2
Thảo luận về chủ đề này có khả năng làm bạn nổi nóng. Xin hãy giữ bình tĩnh và có một cái đầu lạnh khi nêu ý kiến của mình tại đây.

Vấn đề tên gọi

sửa

Thai tom 2004, Ryder1992: Các bác không nên thêm câu: "... trong khẩu ngữ thường được gọi tắt là Hàn..." vào bài vì đây không phải là Wikipedia Việt Nam. Thanks! – Con Lươn (thảo luận) 16:48, ngày 22 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời

Bác Khanh Nguyen cũng không dùng+không nhấn mạnh vào các tên gọi cổ-cũ-ít phổ biến-không còn được dùng trên các phương tiện truyền thông đại chúng hiện nay nhé. Thanks! – Con Lươn (thảo luận) 15:55, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời
Thì Namchoson dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Nam Triều Tiên mà bác ^^. Bài viết phục vụ cho người nói tiếng Việt nên em nghĩ nên viết đầy đủ ra. –  KhanhNguyen 16:31, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời
Cái đó đã được nêu khá chi tiết trong phần note, bác chịu khó xem lại nhé. Thanks! – Con Lươn (thảo luận) 18:53, ngày 23 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời
@Thai tom 2004 – Con Lươn (thảo luận) 12:55, ngày 11 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời
@Thai tom 2004 Đừng lì nhé bạn, thanks. – Con Lươn (thảo luận) 11:37, ngày 18 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Vấn đề tên gọi 2

sửa

@Thai tom 2004 Bạn dựa vào cái gì để biên tập như vậy? – Con Lươn (thảo luận) 09:42, ngày 30 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

@Thai tom 2004 Nguồn sách vở, báo chí chính thống nào hiện nay còn sử dụng các tên gọi như bạn đề cập? – Con Lươn (thảo luận) 09:46, ngày 30 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Hàn Quốc”.