Thảo luận:Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt (1946)

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi Minh Tâm-T41-BCA trong đề tài Văn kiện gốc
Thêm đề tài

Mập mờSửa đổi

Bài này có một số điểm mập mờ.

"Ở miền Bắc, quân đội Trung Hoa Quốc dân đảng vẫn công nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho mưu đồ chính trị của họ. Tuy nhiên, người Pháp cũng đã thương lượng với chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng để có cớ đưa quân đội xâm nhập Bắc Việt Nam."

"Trước sức ép của chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng, chính phủ Việt Nam buộc phải công nhận việc quân Pháp vào Bắc Việt Nam."

"Nội dung của Hiệp định bao gồm các điểm chính sau đây: Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do trong Liên bang Đông Dương và trong khối Liên hiệp Pháp, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho 200.000 quân Trung Hoa Quốc dân đảng để làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật"

Một điểm nữa là bài chính còn nói rằng Hồ Chí Minh và Vũ Hồng Khanh là đại diện cho chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa để ký thỏa hiệp với Pháp. Điều này cần phải xem lại có đúng hay không? Vũ Hồng Khanh là ai?

1) Vũ Hồng Khanh là người đại diện của VN Quốc Dân Đảng ra ứng cử tổng thống VNCH hồi năm 1967. Thật rất khó hiểu sao lại có Vũ Hồng Khanh đại diện cho nước VN Dân Chủ Cộng Hòa (cùng với Hồ Chí Minh) hồi năm 1946?

2) Trong lịch sử VN, chỉ thấy VN Quốc Dân Đảng tham gia CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP chung với Hồ Chí Minh có một lần (vào năm 1946) và lúc đó có Nguyễn Hải Thần và Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh) tham gia chính quyền. Vậy thì nói Vũ Hồng Khanh đại diện cho nước VN Dân Chủ Cộng Hòa, thì Vũ Hồng Khanh có chức vụ gì trong chính phủ CS đó?

3) Tại sao quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng vẫn công nhận chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa trong khi họ biết Hồ Chí Minh là Cộng Sản?

4) Tại sao chính phủ VN Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh lại thỏa thuận cho quân Pháp trở lại miền Bắc để thay thế quân Trung Hoa?


Đào Công Khai72.130.64.56 16:22, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đề nghị ông Đào Công Khai giữ thái độ trung lập, tôi đã tự ý comment lại 1 số đoạn viết không phù hợp với tinh thần của Wikipedia. Cumeo 02:45, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thật là thảm hại cho những người như Đào Công Khai Kenshin top (thảo luận) 10:32, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tại sao lùi sửaSửa đổi

Đề nghị bạn Cày Thuê cho biết tại sao bạn lùi sửa đổi của tôi ?

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_s%C6%A1_b%E1%BB%99_Ph%C3%A1p-Vi%E1%BB%87t_%281946%29&diff=11183064&oldid=11182960

Felo (thảo luận) 06:53, ngày 30 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn đọc cho kỹ, thế nào là lùi sửa và sửa lại nhé! Cày Thuê (thảo luận) 06:55, ngày 30 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Văn kiện gốcSửa đổi

Nguồn gốc của văn kiện đã hoàn tất bao gồm cả bản tiếng Việt và tiếng Pháp (ảnh chụp bản sao). --Двина-C75MT 06:40, ngày 1 tháng 6 năm 2013 (UTC)--Trả lời[trả lời]

Bác Minh Tâm gắn biển lung tung ở các bài chính trị làm xấu bài. Mấy biển này chỉ có giá trị khuyến cáo chứ không phải quy định. Bác muốn gắn thì bỏ vào phần thảo luận. Brum (thảo luận) 07:10, ngày 1 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cái gốc hóa trị 7 này có mùi quen quá. --Двина-C75MT 04:54, ngày 2 tháng 6 năm 2013 (UTC)--Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt (1946)”.