Thảo luận:Hiệp sĩ Cứu tế

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tên gọiSửa đổi

tôi muốn đổi Hiệp sĩ Cứu tế thành Hiệp sỹ Cứu tế, lý do như phần thảo luận của Hiệp sĩ, trong từ ghép Hán Việt, thành tố thứ hai "sỹ" phải là danh từ. Rotceh (thảo luận) 17:05, ngày 21 tháng 10 năm 2008 (UTC)

Bạn cứ thảo luận để đổi tên ở Thảo luận:Hiệp sĩ đi đã. Adia (thảo luận) 02:22, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Hiệp sĩ Cứu tế”.