Thảo luận:John F. Kennedy

Thêm thảo luận

UntitledSửa đổi

Có lẽ câu nói nổi tiếng nhất của JFK nên được= trích-dịch vào trong bài:

Ask not what the country can do for you.  Ask what what you can do for the country 
 (Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho các bạn  mà hãy hỏi các bạn đã làm gì cho đất nước!)

Làng Đậu 05:19, ngày 09 tháng 9 năm 2 005 (UTC)

Câu này tôi đã đọc một cách dịch ra tiếng Việt có vẻ nghe hay hơn: "Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho ta mà hãy hỏi ta có thể làm gì cho đất nước". tieu_ngao_giang_ho1970 (thảo luận) 16:23, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Câu này bị "đạo" trong điệp khúc một bài hát thì đúng hơn, đáng tiếc là hình như tác giả bài hát chưa bao giờ nói về nguồn gốc phần lời "đạo văn" này. Rungbachduong (thảo luận) 18:50, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Uhm, có lẽ là nhạc sỹ Vũ Hoàng đã "đạo" câu nói này của Tổng thống John F. Kennedy nhưng nguyên văn trong diễn văn nhận chức của Tổng thống là "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country", còn trong bài hát "Khát vọng tuổi trẻ" thì thay "có thể" thành "đã". --Coolelf (thảo luận) 13:33, ngày 9 tháng 10 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Gốc IrelandSửa đổi

Kennedy không phải là Tổng thống Hoa Kỳ duy nhất gốc Ireland, mà thực tế có hơn 20 vị khác cũng gốc Ireland! Tuy nhiên hầu hết các vị đó là dân Ulster Scot (tại Mỹ gọi là Scotch-Irish), tức là dân Ireland (cụ thể là ở tỉnh Ulster) có gốc từ Scotland di cư sang từ thế kỷ 17 và hầu hết theo đạo Tin Lành; chỉ có gia tộc Kennedy mới có thể coi là dân Ireland bản-địa-lâu-đời-hơn và theo đạo Công giáo. Do đó tôi xin xóa phần gốc gác Ireland trong bài. 222.254.25.217 (thảo luận) 02:41, ngày 22 tháng 11 năm 2014 (UTC)[trả lời]

Chiến tranh Việt NamSửa đổi

Tôi nghĩ nên thêm những chính sách của ông Kennedy về Chiến tranh Việt Nam trong bài viết này.

Quay lại trang “John F. Kennedy”.