Thảo luận:Kế hoạch Marshall

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star gold.svgCLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

UntitledSửa đổi

Trong bài có 1 số câu dài quá nên đọc thấy mệt, chẳng hạn câu: "Trước tình hình Tướng Lucius D. ClayBộ Chỉ huy hỗn hợp ngày càng tỏ ra lo lắng trước sự gia tăng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tại Đức, cũng như tình hình thất bại của các nền kinh tế Châu Âu không thể phục hồi mà không có nền công nghiệp Đức, là nền móng mà trước kia họ phải dựa vào, mùa hè năm 1947, Ngoại trưởng, Tướng George Marshall, dẫn "trên cơ sở an ninh quốc gia" cuối cùng cũng thuyết phục được Tổng thống Harry S. Truman bãi bỏ chỉ thị JCS 1067 trừng phạt Đức, thay vào đó bằng chỉ thị JCS 1779."--Con kiến (thảo luận) 02:34, ngày 29 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Tôi đang sửa cách dịch của bài này. Mekong Bluesman (thảo luận) 00:57, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Câu hỏiSửa đổi

  • Có ai biết Joint Chiefs of Staff của Hoa Kỳ có thể dịch sang tiếng Việt thành gì không? Mekong Bluesman (thảo luận) 23:28, ngày 31 tháng 12 năm 2008 (UTC)
    Joint Chiefs of Staff của Hoa Kỳ hay được báo chí Việt Nam gọi là Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (như tại đây). Hồi chiến tranh vùng Vinh, tôi hay nghe thấy cụm từ này trên TV và đọc thấy trên báo. Con kiến (thảo luận) 03:10, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)
  • Và Chương trình New Deal của Harry S. Truman có thể dịch như thế nào? Mekong Bluesman (thảo luận) 00:56, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)
    Chương trình New Deal hay được dịch (có vẻ không bao quát hết nội dung chương trình) là Chính sách kinh tế mới. Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (đúng ra là nhân viên người Việt tại sứ quán) cũng dịch như vậy.Con kiến (thảo luận) 03:10, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)

"Chính sách kinh tế mới"Sửa đổi

Cám ơn Con kiến. Nga có Chính sách kinh tế mới (Nga), Mỹ cũng có Chính sách kinh tế mới (Hoa Kỳ) (hay New Deal), còn có nước nào có Chính sách kinh tế mới không? Mekong Bluesman (thảo luận) 03:38, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)

Việt Nam cũng có chính sách kinh tế mới, đưa dân vùng đồng bằng lên miền núi.--Paris (thảo luận) 03:51, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Paris có thể cho tôi biết thời gian của chính sách đó không? Mekong Bluesman (thảo luận) 04:12, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Trong khoảng thời gian từ 1977 tới 1984, Hà Nội đã 12.861 hộ, 21.587 nhân khẩu tới Lâm Đồng. Thông tin trong bài Hà Nội. Cụ thể nữa chắc Mekong Bluesman phải hỏi những thánh viên khác. Tôi không biết nhiều lắm.--Paris (thảo luận) 04:17, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Cám ơn Paris. Tôi cần khoảng thời gian để viết trang định hướng cho "Chính sách kinh tế mới". Và tôi cũng tìm ra là Malaysia cũng có Chính sách kinh tế mới (từ 1971 đến 1990). Với tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay thì tôi nghĩ là chúng ta sắp có thêm vài chục chính sách kinh tế mới nữa! Mekong Bluesman (thảo luận) 05:49, ngày 1 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Quay lại trang “Kế hoạch Marshall”.