Thảo luận:Lã Bố

Bình luận mới nhất: 9 năm trước bởi KQHA0051 trong đề tài Untitled
Thêm đề tài

UntitledSửa đổi

Tích "Tam Anh chiến Lã Bố" là ở hồi bao nhiêu? 118.71.170.10 (thảo luận) 00:57, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hồi 5. RBD (thảo luận) 00:59, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đây là chi tiết hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thực ra không có chuyện "Tam Anh chiến Lữ Bố". KQHA0051 (thảo luận) 22:41, ngày 15 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thực tếSửa đổi

Ngoài trang chính ghi: "Thực tế Lã Bố giết Đổng Trác không phải vì Điêu Thuyền", tôi thấy ghi vậy không ổn. Vì chuyện đã xảy ra hàng nghìn năm truớc, cái ta biết chỉ là 1 mớ giấy má do nhiều sử gia ghi chép, chỉ có thể gọi đó là "lịch sử", "chính sử", "sử sách" chứ không thể gọi là "thực tế", và "thực tế" như thế nào thì chỉ có Lã Bố và may ra là thêm 1 vài người thân của ông ta biết.Xiaoao (thảo luận) 00:08, ngày 15 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã đổi thành "trong chính sử". NHD (thảo luận) 00:13, ngày 15 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chính sử thì Tam Quốc chí viết ngay đời nhà Tấn - sau thời Bố sống chưa đầy 100 năm, Hậu Hán thư soạn sau đó không nhiều. Sao Xiaoao bảo là "hàng nghìn năm"? Cái nàng Điêu Thuyền nhà ông Doãn không có trong thực tế thì cách hành văn của trang chính có gì sai?--Trungda (thảo luận) 00:18, ngày 15 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hàng nghìn năm là so với thời của Wiki (thiệt là ngại khi phải giải thích những câu văn giản dị như thế). Cái đang nhắc đến là lúc sự việc xảy ra chứ không phải là Hậu Hán Thư hay Tam Quốc Chí. Cách hành văn bên ngoài không sai nhưng không thuận tai. Lý do đã nêu trên. Điêu Thuyền có hay không có thì là chuyện khác, nó ở hơi xa với cái đoạn ngoài trang chính. Đoạn ngoài đó chỉ diễn đạt 1 ý ngắn gọn là "Lã Bố không giết Đổng Trác vì Điêu Thuyền", gợi người đọc "tìm hiểu thực hư chuyện giết chóc đó"... còn như muốn gợi người đọc đi "xác nhận nhân vật Điêu Thuyền có thực hay không" thì hơi lằng nhằng và phải ghi thêm vài chữ, tôi nghĩ không cần thiết nếu như muốn giới thiệu bài về Lã Phụng Tiên (trớ trêu nữa là chính cái từ "mỹ nhân" trong đoạn trên lại dễ làm người ta nghĩ rằng Điêu Thuyền có thực). Mà chữ "thực tế" cũng khó sử dụng, "thực tế" ở đây có nghĩa gì? "thực tế" sách vở hay "thực tế" trên đời? chữ này lại thường dùng để chỉ những cái sự đang diễn ra hơn là những cái xa lơ xa lắc.
Dù sao thì ông DHN đã sửa lại nghe thuận tai hơn rồi, chắc ông Trungda cũng nhận ra điều đó. Xiaoao (thảo luận) 09:03, ngày 15 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Lã Bố”.