Thảo luận:Natri

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Mongrangvebet trong đề tài Cách viết dễ gây hiểu nhầm
Dự án Nguyên tố hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nguyên tố hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nguyên tố hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Cách viết dễ gây hiểu nhầm

sửa

Kiểu viết liền các từ phiên âm mà không có khoảng trắng và dấu gạch nối để ngăn cách các âm tiết rất dễ gây hiểu nhầm. "Natri" có thể bị đọc thành "na-tri", "nát-ri", nên viết là "na-tờ-ri". YufiYidoh (thảo luận) 11:40, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Chắc phải ghi phiên âm để các em nhỏ ở nước ngoài học tiếng Việt cho đúng.--Prof. Cheers! (thảo luận) 11:47, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Ừ rất cần thiết cứ cho là thế và cho cái nguồn sách hóa học ghi phiên âm như thế đi rồi đưa vào sau.Tnt1984 (thảo luận) 11:49, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
"Natri" không phải là phiên âm tiếng Việt sao? Tiếng Việt không có phụ âm kép. "Tri" theo phép chính tả của chữ quốc ngữ chỉ có thể đọc thành "tri" như trong "thông tri" chứ không thể nào đọc thành ra là "tờ-ri" được đâu. YufiYidoh (thảo luận) 11:52, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Cứ cho cái nguồn đi.Tnt1984 (thảo luận) 11:56, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Bảng đối chiếu phụ âm tiếng Việt ghi bằng chữ quốc ngữ và âm tiêu quốc tế cho thấy không có phụ âm kép trong tiếng Việt: https://books.google.com.vn/books?id=D62xGaZpmygC&lpg=PP1&hl=vi&pg=PR15#v=onepage&q&f=false Vậy "natri" chỉ có thể đọc là "na-tờ-ri". YufiYidoh (thảo luận) 12:20, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Thứ cần là cái nguồn nói nó là "na-tờ-ri" không phải mấy thứ linh tinh khác.Tnt1984 (thảo luận) 12:25, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

"Na-tờ-ri" là chú thích âm đọc cho từ "natri", cũng như các bài bên tiếng Anh người ta thêm âm tiêu quốc tế vào bên cạnh các tên gọi để chủ thích âm đọc của từ đó trong tiếng Việt. Nếu phụ âm kép đã không tồn tại trong tiếng Việt thì "natri" chỉ có thể đọc là "na-tờ-ri". 12:30, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Cứ cho cái nguồn đi.Tnt1984 (thảo luận) 12:38, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Nguồn trên có nói về ngữ âm tiếng Việt, từ đó là đủ để suy ra rồi. YufiYidoh (thảo luận) 12:40, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Tốt mọi việc trông có vẻ đều ổn chỉ có điều cái nguồn đó bị nói không đáng tin bằng sách hay sách giáo khoa (nguồn hàn lâm) nên có thể bay bất cứ lúc nào nhưng có lẽ chẳng cần thúc đẩy quá làm gì khi không cần thiết khi cái "na-tờ-ri" làm gì có. Chúc bạn vui vẻ. Xin lỗi vì phải WC gấp.Tnt1984 (thảo luận) 12:53, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
"Na-tờ-ri" là một cách viết khác cho cùng một từ tiếng Việt còn được viết là "natri", tức là nó đọc giống như "natri", cũng như "ka-li" và "kali" chỉ là hai cách viết khác nhau của cùng một từ. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là về mặt chữ viết. Chính tả tiếng Việt cho phép viết thành "na-tờ-ri", viết như vậy không có gì sai. Theo các nghiên cứu về ngữ âm tiếng Việt thì tiếng Việt không có phụ âm kép, phụ âm kép /tr/ không tồn tại trong tiếng Việt. Không thiếu nguồn cho biết về điều này. YufiYidoh (thảo luận) 13:12, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

wtf tiếng việt ko có "tr" thì chắc tiếng thái có quá =.= Na Tra (thảo luận) 13:44, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Cứ cho cái nguồn na-tờ-ri với na-tờ-ri đi rồi tính tiếp ở đây có ma nào quan tâm tới mấy giải thích dài dòng đâu? Chỉ cần biết nó-là-thế vậy thôi.Tnt1984 (thảo luận) 13:18, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Máu nóng hại tim đó bạn. Ở trên tôi đã dẫn ra tài liệu về ngữ âm tiếng Việt, từ đó có thể suy ra cách đọc của từ "natri" trong tiếng Việt. Bạn xem trong đó có chỗ nào nói tiếng Việt có phụ âm kép /tr/ hay phụ âm kép nào khác dạng /t-/. Nếu đã đọc thành "tờ rờ" thì đương nhiên là viết thành "tờ-rờ" được. Vì không có nhiều người nói tiếng Việt quen với việc ghi âm tiếng Việt bằng âm tiêu quốc tế nên tôi không thể làm giống như Wikipedia tiếng Anh được, đành phải ghi bằng chữ quốc ngữ. "Tr" chỉ là một cách viết nhằm biểu thị rằng nó tương ứng với một phụ âm kép trong tiếng nước ngoài. YufiYidoh (thảo luận) 13:35, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Trên thật tế thì bên đây đang cá độ với nước ngọt bị super cool (ai nói rằng chỉ có nước tinh khiết mới có hiệu ứng đó bị thế nhỉ?) về việc bạn có tìm được nguồn không thôi. Còn nóng thì hôm nay nóng thật với hai tay hai quạt mo.Tnt1984 (thảo luận) 13:40, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Cái bạn đang cố vặn vẹo liên quan tới ngữ âm và chính tả tiếng Việt. Thế cho nên nếu bạn muốn phủ nhận cách viết "na-tờ-ri" thì bạn cần chứng minh rằng có một phụ âm kép được ghi bằng "tr" trong tiếng Việt và bạn cũng cần chứng minh bất cứ cái gì trong tiếng Việt được đọc thành "tờ r..." thì không thể viết hẳn ra bằng chữ là "tờ r..." được mà phải viết là "tr". YufiYidoh (thảo luận) 14:04, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

wtf tiếng việt ko có "tr" thì chắc tiếng thái có quá =.= Na Tra (thảo luận) 13:44, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Theo chính tả của chữ quốc ngữ "tr" là một chứ cái kép, tức là ghép hai chữ cái lại để ghi một phụ âm. YufiYidoh (thảo luận) 14:12, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Cứ cho cái nguồn về phiên âm đó đi rồi nói gì thì nói thế nhé. Còn bạn nói cho đến tết Nam Cực thì nó vẫn thế.Tnt1984 (thảo luận) 14:06, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời

Tôi đã nói là cái này liên quan tới ngữ âm học và chính tả tiếng Việt rồi. Tài liệu về ngữ âm học ở bên trên là đủ rồi. Từ đầu đến giờ không thấy bạn nêu ra được bất cứ tài liệu nào về ngữ âm tiếng Việt để phủ nhận cách viết "na-tờ-ri". 14:12, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)
Xin lỗi nhé nhưng bạn cố vòng vo thì tôi không quan tâm. Bạn nhét thông tin không nguồn là phá hoại theo quy định đấy thế thôi chứng minh nó không phải việc của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến nguồn theo quy định và đó là việc của bạn.Tnt1984 (thảo luận) 14:18, ngày 24 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Đúng là hay, hài thật.--Prof. Cheers! (thảo luận) 07:02, ngày 25 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Đây là trang thảo luận của bài viết, không phải diễn đàn văn nghệ để bình văn thưởng thơ, hãy thảo luận về nội dung của bài viết, ngoài điều đó ra không nói về bất cứ điều gì khác. YufiYidoh (thảo luận) 02:34, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Cái yêu cần dẫn nguồn của bạn chỉ là trò văn vẹo xiên xỏ chữ nghĩa để gây rối. Người nào bắt chước theo kiểu đó có thể đòi dẫn nguồn cho từng từ, từng chữ cái, từng dấu chấm, dấu phẩy, từng con số trong bài này và tất cả các bài khác trên Wikipedia. Wikipedia tiếng Việt không phải lớp dạy học viết tiếng Việt cho những người chưa biết chữ. Những cái đó cần học ở bên ngoài kia, sửa bài ở đây đòi hỏi phải có khả năng đọc viết tiếng Việt. Nếu bạn quả thật không biết từ ngữ trong tiếng Việt phải viết lách ra sao thì là từ đấu đến giờ bạn toàn nói về cái mà bạn hoàn toàn không biết tí ti gì về nó.
Tôi vì muốn thuận lợi cho bạn đọc của Wikipedia, nhất là các bạn không phải người bản ngữ tiếng Việt đang học tiếng Việt nên đã bổ sung một cách viết khác là "na-tờ-ri" vào để tránh sự mơ hồ do lối viết nhái theo chính tả tiếng Tây "natri" tạo ra. Ranh giới giữa các âm tiết trong tiếng Việt rất rõ ràng, không có sự nhập nhằng, đan xen lẫn lộn như trong các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Ấn Âu. Nếu bạn không muốn chia sẻ kiến thức với người khác, thích vặn vẹo xiên xỏ thì bạn chứ không phải là tôi hãy tự tìm ra cái nguồn nào chứng minh cho việc đọc là na tờ ri nhưng không thể viết thành na tờ ri được đi. YufiYidoh (thảo luận) 02:34, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Bạn cứ kiếm nguồn nói nó thế đi rồi hãy người khác kiếm nguồn chứng minh ngược lại. Wiki không đăng nghiên cứu chưa công bố (không nguồn). Đến đây thôi nhé. Thân.Tnt1984 (thảo luận) 02:51, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (UTC)Trả lời
Mấy bạn trên nói cao siêu quá làm cho tnt1984 không hiểu. Nguyên tố Na, tiếng Anh là Sodium, nhưng tiếng latin là Natrium, khi về Việt Nam được lược bỏ đuôi -um trở thành Natri. Và do tiếng Latin không có phụ âm "tr", nên khi viêt "tr" đông nghĩa với 2 chữ cái riêng biệt "t" và "r", nên nếu đọc theo âm latin sẽ phải là na-tờ-ri (gần tương tự trường hợp Beatrice sẽ đọc là Bê-a-tờ-rít-sờ chứ không phải Bê-a-trít-sờ)thảo luận quên ký tên này là của 123.16.137.171 (thảo luận • đóng góp).
123.16.137.171} Chào bạn, các thảo luận ở trên có từ năm 2015 (tức là 7 năm trước). Hiện tại mọi danh pháp hóa học trên Wikipedia tuân theo Wikipedia:Tên bài (hóa học), cụ thể là tuân theo TCVN 5529 và 5530:2010 của bộ KH&CN — Dr. Voirloup💬 15:54, ngày 13 tháng 12 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Natri”.