Thảo luận:Oganesson

Thảo luận đang diễn ra

Vi phạm bản quyềnSửa đổi

Tôi vừa dời những đóng góp của 222.253.223.172 vì họ sao chép nguyên văn bản từ mfoNews. Sao chép như vậy là vi phạm bản quyền. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:58, 30 tháng 10 2006 (UTC)

Tôi vừa dời những đóng góp của Nhatan 13141V vì họ dịch thẳng từ thông cáo báo chí của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore. Tuy phòng thí nghiệm này làm việc cho Cục Quản lý Năng lượng Hoa Kỳ (và các tác phẩm của cục chính phủ liên bang thuộc về phạm vi công cộng), phòng thí nghiệm này trực thuộc Đại học California, và Đại học California giữ bản quyền, cho nên dịch từ nguồn này vi phạm bản quyền. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 20:06, 25 tháng 11 2006 (UTC)

Quay lại trang “Oganesson”.