Thảo luận:Oxy

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Hoangen trong đề tài Nên chọn là "Oxy" hay "Ôxy"

Nên chọn là "Oxy" hay "Ôxy"

sửa

Hiện tại mình thấy bên Google translate đang dịch "oxygen" thành "ôxy". Thường thì khi gặp rối về dịch thuật thì mình tham khảo Wiki hoặc Google dịch. Giờ nên đổi Wiki hay đề nghị bên Google translate sửa bản dịch vậy mọi người?


Xin 500 anh em cho ý kiến với ạ! – Hoangen (thảo luận) 10:46, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời

Bạn tham khảo Wikipedia:Tên bài (hóa học). Trước đây Wikipedia tiếng Việt có tình trạng "loạn danh pháp". Cộng đồng đã có đồng thuận sử dụng danh pháp theo TCVN 5529 và 5530:2010 của bộ Khoa học và Công nghệ. Wikipedia tiếng Việt không tuân theo các thay đổi trong danh pháp hóa học của sách giáo khoa cũ/mới của bộ Giáo dục Đào tạo, mà dựa trên TCVN. Do đó ô-xi, ôxi, ôxy, oxi, oxygen --> oxy – — Dr. Voirloup💬 12:33, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời
Cảm ơn bạn. – Hoangen (thảo luận) 12:54, ngày 10 tháng 3 năm 2023 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Oxy”.