Dự án Nhân vật Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Chính trị
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chính trị, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chính trị. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Nổi bật

sửa

Xét nhân vật thuộc dạng chính khách, mà tôi thấy không đảm bảo độ nổi bật của chính khách--en` en` (thảo luận) 15:24, ngày 23 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Đã có tiền lệ đủ nổi bật cho những người cấp tướng. NHD (thảo luận) 19:22, ngày 23 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Theo tớ nên xem lại tiêu chuẩn "Cứ là tướng là đủ tiêu chuẩn có bài", vì bây giờ tướng được phong số lượng khá nhiều, nhiều vị trong đó cũng không có thành tích gì đáng kể cả. Gia Nạp nhân (thảo luận) 04:41, ngày 24 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Đồng ý với ý kiến của Gia Nạp Nhân, Tướng cũng phải có sự đóng góp. Mình đang viết bài mà.dtdz (thảo luận) 04:46, ngày 24 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Thời điểm 2009 các bác comment là hợp lý. Cơ mà 2021 ông Chính đã ở Bộ chính trị 2 nhiệm kỳ, nhiều khả năng sẽ vào tứ trụ rồi.

Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa Yêu cầu sửa lại ảnh Bác Phạm Minh CHính thành file Ảnh Phạm Minh Chính năm 2021, đây là ảnh năm 2021 đã được đồng ý công bố, không có vướng mắc về bản quyền. — thảo luận quên ký tên này là của 222.254.17.14 (thảo luận)

Vui lòng gửi lời đồng ý công bố phát hành hình tự do cho OTRS theo hướng dẫn tại WP:DONATEIMAGE. --minhhuy (thảo luận) 05:39, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời
Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa Mính đã gửi thông tin ở đây nhé https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/2021_Pham_Minh_Chinh.png 222.254.17.14 (thảo luận) 12:06, ngày 3 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời
Thể loại:Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa Ảnh mình gửi lên đã được xác nhận https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2021_Pham_Minh_Chinh.png, nhờ bảo quản trị viên thay ảnh giúp mình. Thanks!!!
Hình ảnh này được tìm thấy trên rất nhiều các trang web chính thống như VTV, Bộ Nội vụ. Đề nghị nhận định lại về vấn đề bản quyền. 📖 19. 11:14, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời
Hình ảnh này đã được cung cấp đủ giấy phép tại đây bạn nhé: Cục ATTT
Dear Bảo quản trị viên, hình ảnh mình đăng tải đã được bảo quản trị viên bên commons xác nhận, nhờ bảo quản trị viên thay giúp mình ảnh mới nhé. Mình cảm ơn.
Dear admin bên mình đã đăng tải, và cung cấp giấy phép đầy đủ tại đây. https://ais.gov.vn/Tom-tat-tieu-su-Thu-tuong-Chinh-phu-Pham-Minh-Chinh.html

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng ngày 8 Tháng 2 năm 2023

sửa
Damthimai23 (thảo luận) 06:39, ngày 8 tháng 2 năm 2023 (UTC)Trả lời
  Không thực hiện: không rõ bạn muốn thực hiện những thay đổi nào. Hãy đề cập đến những thay đổi cụ thể, chẳng hạn như xin thay đổi "X" thành "Y" và cung cấp nguồn đáng tin cậy phù hợp. Anster (thảo luận) 09:13, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Phạm Minh Chính”.