Thảo luận:Thời gian biểu phát hiện các hành tinh và vệ tinh trong Hệ Mặt Trời

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.
Dự án Vật lý học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Vật lý học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Vật lý học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLDanh sách này đạt chất lượng chọn lọc.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Cho hỏi về hành tinh thứ 5Sửa đổi

Ở trong bài của Wikipedia tiếng Anh, tôi thấy họ ghi Jupiter (Sao Mộc) là 5th planet, tại sao ở trong bản tiếng Việt chúng ta lại ghi là hành tinh thứ 6 ? Tương tự với Saturn là 6th planet mà ta lại ghi là hành tinh thứ 7 ? | Anh Tuấn Nguyễn (thảo luận) 07:17, ngày 24 tháng 1 năm 2016 (UTC)

chắc nhầm.  A l p h a m a  Talk 08:36, ngày 24 tháng 1 năm 2016 (UTC)
Quay lại trang “Thời gian biểu phát hiện các hành tinh và vệ tinh trong Hệ Mặt Trời”.