Thảo luận:Vụ tấn công Charlie Hebdo

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi DangTungDuong trong đề tài Chúc Tết

Chúc TếtSửa đổi

Tôi không rành tiếng Pháp cho nên không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng tôi có tham khảo một bài báo tiếng Anh giải thích ý nghĩa của câu này (từ nhà báo Pháp). “We have until the end of January to offer our New Year wishes.” (Chúng ta có đến hết tháng Giêng để đưa lời chúc Tết) Họ giải thích rằng đây là tục lệ của người Pháp thường có thể chúc Tết cho đến cuối tháng Giêng. Wishes trong tiếng Anh trong ngữ cảnh này có nghĩa là lời chúc, và tôi đoán trong tiếng Pháp chữ "vœux" cũng có nghĩa tương tự (nghĩa số 5). NHD (thảo luận) 17:27, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vâng cái tục lệ đó thì đúng nhưng mà chữ "Tết" thì sai rồi anh. Ở Pháp từ "Tết" cũng chỉ được dùng trong cộng đồng người Việt thôi, còn Tết ta thì họ gọi là "Nouvel an chinois" ("Năm mới của TQ"). DangTungDuong (thảo luận) 17:32, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ý tôi nói này là Tết Tây chứ không phải Tết ta. NHD (thảo luận) 17:38, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Em thấy câu nhan đề mà nhà báo Charb viết "Toujours pas d'attentats en France" ("Vẫn chưa có vụ tấn công nào ở Pháp") trong ngữ cảnh này giống một "điều ước" hơn là một lời chúc. DangTungDuong (thảo luận) 17:35, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi thấy trong ngữ cảnh "présenter ses vœux" thì là lời chúc đúng hơn. "Presenter" là đưa ra - người ta đưa ra lời chúc chứ ai đưa ra điều ước? Nó cũng phù hợp với cái tục lệ chúc Tết đến hết tháng Giêng. NHD (thảo luận) 17:41, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
"Présenter" có nhiều nghĩa lắm anh, đâu chỉ có nghĩa là "đưa ra". Em thấy họ dùng từ "offer" (đề nghị, thực hiện) là chuẩn lắm. DangTungDuong (thảo luận) 17:52, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
"Offer wishes" trong tiếng Anh chỉ có nghĩa là "đưa lời chúc". Nếu là "thực hiện lời ước" thì là "fulfill his wishes". Đoạn giải thích tiếng Anh cũng cụ thể nói đến lời chúc: "The joke is a reference to the practice of giving New Year’s greetings; a Slate.fr colleague explains that French acquaintances understand that such well-wishes can be offered at any time up until the end of the year’s first month." (Lời đùa này liên quan đến phong tục đưa lời chúc năm mới; một đồng nghiệp của chúng tôi tại slate.fr giải thích rằng những người Pháp quen biết nhau hiểu rằng họ có thể đưa các lời chúc này vào bất cứ lúc nào cho đến hết tháng đầu năm.) NHD (thảo luận) 17:56, ngày 8 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thực ra dịch "our" cũng sai, nên dịch thành "their" thì chuẩn hơn DangTungDuong (thảo luận) 11:56, ngày 9 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi thấy cách dịch thành their của bạn rõ ràng là sai. Lời thoại là do một kẻ cực đoan nói, cho nên "đáp lời nguyện các ngươi" càng không đúng ngữ cảnh. NHD (thảo luận) 19:15, ngày 11 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Từ "on" tiếng Pháp không phải là từ "nous" ("chúng tôi") để dịch và hiểu thành "our" được. Đơn giản nhất anh cứ hiểu là "ses" chỉ sở hữu của ngôi thứ ba, không phải ngôi thứ nhất nên dịch "our" là sai be bét rồi! DangTungDuong (thảo luận) 19:27, ngày 11 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Có phải ý bạn là lời thoại có nghĩa là: Kẻ cực đoan đó đã được có ai chúc năm mới, và lời thoại là "[Ta] còn đến hết tháng 1 mới đáp lại lời chúc [nguyện] của các người"? Chứ chữ "offer wishes" trong tiếng Anh không đời nào có nghĩa là "đáp ứng". NHD (thảo luận) 19:38, ngày 11 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thế này anh ạ. "Toujours pas d'attentats en France" là điều ước ("voeux") của họa sĩ Charb kiểu mong ước "thách thức" (hàm ý "ước gì nước Pháp bị tấn công"). Bức tranh biếm họa này là câu trả lời "tưởng tượng" của kẻ cực đoan tới tòa báo. DangTungDuong (thảo luận) 19:59, ngày 11 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi có hỏi về vấn đề này cho các thành viên rành tiếng Pháp bên Wikipedia tiếng Anh. Đúng là lời thoại dùng ngôi thứ ba (on/one- một người, ai đó), nhưng ngôi này trong tiếng Việt thường dịch thành "ta". Ví dụ: One must study to succeed -> Ta phải học mới thành công. NHD (thảo luận) 20:56, ngày 11 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vâng, em thấy anh hiểu rõ hơn ý của em rồi. Cái câu anh thử diễn đạt với "đáp lại lời chúc [nguyện] của các người" với ý dịch ban đầu của em là "đáp ứng ước nguyện của các người" là sát ý nhau rồi. DangTungDuong (thảo luận) 23:01, ngày 11 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Vụ tấn công Charlie Hebdo”.