Thảo luận Wikipedia:Giới thiệu chỗ thử

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Thingofme trong đề tài Soạn thảo trực quan

Có thể rời thông báo tự động trên trang Trợ giúp:Chỗ thử được không? Nhatminh01 (thảo luận) 09:08, ngày 12 tháng 9 năm 2018 (UTC)Trả lời

@Nhatminh01: Để như vậy để người mới còn biết sử dụng chỗ thử, chứ bỏ đi thì ai mà biết đó là trang gì, có khi lại quảng cáo ở chỗ thử, bảo trì viên còn tưởng đó là trang rác rồi xoá nhầm đi thì chẳng còn gì nữa. Không được dời cái thông báo đó đi. Tôi sẽ biên tập lại cái thông báo đó. Flyplanevn27 (thảo luận) 05:57, ngày 12 tháng 2 năm 2022 (UTC)Trả lời

Địa chỉ sửa

  Được chuyển từ Thảo luận Bản mẫu:Thử

Sparow làm tiêu bản này kì công quá. Tôi thấy bạn lụi hụi hai ngày dài với nó rồi đấy. Tuy thế cũng xin có ý kiến, thay vì để tọa độ có nên để tên đường phố không? Thaisk (thảo luận, đóng góp) 19:09, ngày 22 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời

Không biết Thaisk nói về tiêu bản nào, vì từ hôm qua tới giờ tôi sửa và tạo khá nhiều tiêu bản. Nếu là tiêu bản Công trình ở Paris thì nó đã có phần địa chỉ rồi. Tiện tôi cũng muốn nhờ Mxn nếu có thể tạo tiêu bản tọa độ như bên tiếng Pháp fr:Modèle:Coor up. Tiêu bản này tiện lợi và đẹp hơn của bên tiếng Anh, nhưng quá phức tạp tôi không sửa nổi.--Sparrow 05:11, ngày 23 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời

Lời hướng dẫn đầu sửa

  Được chuyển từ Thảo luận Bản mẫu:Thử

Tôi nghĩ nên giữ lời đầu cho những người không thạo wiki. Trang này đã được liên kết từ Trợ giúp:Mục lục. Nó không hiển thị ở trang nào khác. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:25, ngày 23 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời

(đã xóa tiêu đề) sửa

 
AsaHiguitaMizu đã xóa thảo luận này của 2001:EE0:4705:A910:DB7:54AA:6DEF:F2BE vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào một thời điểm nào đó. Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
cái này không liên quan đến việc sử dụng chỗ thử của wikipedia nha bn đầu cắt moi (T L) 08:47, ngày 23 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời

Soạn thảo trực quan sửa

Có nên đưa lại chỗ thử về không gian tên Wikipedia không vì trang cũ cũng có thể sử dụng soạn thảo trực quan rồi. – My Things 02:27, ngày 26 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời

Quay lại trang dự án “Giới thiệu chỗ thử”.