Thể loại:Sinh học tế bào

Sinh học tế bàomôn học nghiên cứu các tế bào ở mức độ hiển viphân tử về những tính chất sinh lý, phản ứng của tế bào đối với các tín hiệu khác nhau môi trường. Các nhà sinh học tế bào quan tâm đến cả các sinh vật đơn bào như vi khuẩn cũng nhưng từng loại tế bào nhất định trong cơ thể đa bào (như con người).

Thể loại con

Thể loại này gồm 11 thể loại con sau, trên tổng số 11 thể loại con.

B

C

G

K

P

Q

S

T

Các trang trong thể loại “Thể loại:Sinh học tế bào”

109 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 109 trang.