Trang Thuận Vương

trang định hướng Wikimedia

Trang Thuận Vương (chữ Hán:莊順王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách

sửa
  • Minh triều Tương Âm Trang Thuận Vương Chu Hiến Yên
  • Minh triều Kiến An Trang Thuận Vương Chu Thần Túc
  • Minh triều Nội Hương Trang Thuận Vương Chu Lục Tiếp
  • Minh triều Nam Vị Trang Thuận Vương Chu Dự Phiên
  • Minh triều Trường Châu Trang Thuận Vương Chu Lãng 鋎
  • Triều Tiên Trang Thuận Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Trang Thuận Chí Hành Thuần Đức Anh Mô Nghị Liệt Chương Nghĩa Hồng Luân Quang Nhân Đôn Hy Thể Thiên Kiến Cực Thánh Công Thần Hoá Đại Thành Quảng Vận Khai Thái Cơ Vĩnh Nghiêu Minh Thuấn Triết Càn Kiến Khôn Ninh Phối Mệnh Thuỳ Thống Cảnh Lịch Hồng Hưu Trung Hoà Long Đạo Túc Trang Chương Huân Chính Văn Tuyên Vũ Hy Kính Hiển Hiếu Đại Vương)

Xem thêm

sửa