Trang Thuận hoàng quý phi

Trang Thuận Hoàng Quý Phi (chữ Hán:莊順皇貴妃) là thụy hiệu của một số vị hoàng quý phi trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa