Bảy tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS New York nhằm vinh danh tiểu bang New York: