UTC±00:00

(đổi hướng từ UTC+0)
UTC±00:00
Standard World Time Zones.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
01:42, 19 tháng 9 năm 2022 UTC±00:00 [refresh]
Quy ước giờ mùa hè
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Không sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Ghi chú:

  1. Điểm cực tây nhất nơi UTC không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày được áp dụng là Bjargtangar, tại quần đảo tây bắc của Iceland (24 32' Tây). Thời giờ dùng ở đó là 1 giờ 38 phút trước giờ thực sự. Đây là sự chênh lệch lớn nhất đối với giờ thực sự cho UTC không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày
  2. Địa phương cận đông nhất nơi UTC mà giờ tiết kiệm ánh sáng ngày không được áp dụng là Đảo Bouvet, dưới quyền điều hành của Na UyNam Đại Tây Dương (3 24′ Đông)

Sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Ghi chú:

  1. Điểm cực tây nhất nơi UTC có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày được áp dụng là El Hierro, Quần đảo Canary, Tây Ban Nha (18 00' Tây). Thời giờ được dùng ở đó đi trước giờ thực sự vào mùa hè 2 giờ và 12 phút, khiến có sự sai khác lớn nhất trong múi giờ UTC.
  2. Nơi định cư cận đồng nhất nơi UTC có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày được áp dụng là LowestoftSuffolk, Đông Anglia, Anh (ở ngay 1 45' Đông)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi