Wikipedia:Dự án/Đế chế

Chào mừng bạn đến với Dự án Đế chế


Chủ đề chính

PremioWikiEcuSageo.png Đế chếNhiệm vụ

 • Dự án nhằm phát triển chủ đề đế quốc trên wikipedia tiếng Việt.
  • Sắp xếp công việc phải làm.
  • Chăm sóc trang Chủ đề:Đế chế
  • Hướng mục tiêu gia tăng bài lên mục Bạn có biết?
  • Hướng mục tiêu gia tăng bài chất lượng: BVT, BVCL, DSCL,...
  • Hướng tới mục tiêu trở thành Chủ đề Chọn lọcGhi tên tham gia

Bạn muốn tham gia, thêm bản mẫu này vào trang cá nhân và ký tên bên dưới:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Dự án Đế chế}}
The British Empire.png
Thành viên này tham gia Dự án Đế chế
Crown-of-Manchu-Han.png
Xem trang nhúng

Các thành viên tham gia (ký tên) gồm:

STT Thành viên Công việc Mảng phụ trách chính Mức độ hoạt động
1
Wikilogo123.png
ĐÔNG MINH
MOSBarnstar.png
Đông Minh
* * *
2
Tổng cộng
1
Công việc

Gửi thư mời

_Hãy gửi thư mời theo mẫu bên dưới:

{{Bản mẫu:Thư mời Dự án Đế chế}} (chưa tạo)

_Ghi chú: chưa gửi

Trang tâm điểm

 1. Đế quốc
 2. Chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa
 3. Chủ nghĩa đế quốc
 4. Chủ nghĩa Tân đế quốc
 5. Danh sách các đế quốc lớn nhất
 6. ...


Kế hoạch gợi ý

Chủ điểm chọn lọc

10 bài viết
Reviewer's Award nl 2.png Đế quốc Mông Cổ
Mongol Empire map 2.gif
Fairytale bookmark gold x.png Thành Cát Tư Hãn
Reviewer's Award nl 2.png Các cuộc xâm lược của Mông Cổ
Reviewer's Award nl 2.png Tổ chức và chiến thuật quân sự của quân đội Đế quốc Mông Cổ
Reviewer's Award nl 2.png Hãn quốc Sát Hợp Đài
Reviewer's Award nl 2.png Hãn quốc Kim Trướng
Reviewer's Award nl 2.png Hãn quốc Y Nhi
Reviewer's Award nl 2.png Nhà Nguyên
Reviewer's Award nl 2.png Nhà Timur
Reviewer's Award nl 2.png Đế quốc MogulGhi chú công việc và tham khảo

Bản mẫu


Kế hoạch chất lượng

Bài chọn lọc

Thành tựu

Dự án mới thành lập chưa có thành tựu:

PODY barnstar.png Danh sách chọn lọc

 • ...chưa có...

PODY barnstar.png Bài viết chọn lọc

 • ...chưa có...

Fairytale bookmark silver 2.svg Bài viết tốt

 • ...chưa có...

Symbol question.svg Bạn có biết?

 • ...chưa có...


Huy chương

Gift

Giành tặng cho các thành viên có hoạt động tích cực chủ đề Đế chế:

Tập tin:Strawberry and champagne.jpg

Barnstar

Tập tin:HcBVT.png
Tập tin:HcBVT.png
Tập tin:HcCL.png
Tập tin:HcCL.png