Wikipedia:Dự án/Tử hình

Hiện nay chủ đề Tử hình còn đang thiếu rất nhiều bài viết. Mong các bạn nào có nhã ý thì cùng tham gia với mình để hoàn thiện chủ đề này và đóng góp vào kho kiến thức chung của Wikipedia. Cảm ơn các bạn! Nguyenhai314 (thảo luận) 04:49, ngày 22 tháng 3 năm 2020 (UTC)[]

Công việcSửa đổi

Hoàn tất các bài nằm trong List of methods of capital punishment (Danh sách các phương pháp tử hình) và thêm bài viết mới vào mục #Các bài viết đã thực hiện bên dưới.

Sắp xếp, theo dõi và nâng cấp các bài theo phân loại

Danh sách thành viênSửa đổi

Để gia nhập, mời bạn điền tên ở phía dưới

Tiêu bản thành viênSửa đổi

 Thành viên này tham gia
Dự án Tử hình.

Sau khi tham gia dự án, bạn có thể gắn tiêu bản {{Thành viên dự án Tử hình}} (tức tiêu bản ở trên) vào trang thành viên của mình.

Đối với các bài viết thuộc dự án, hãy đặt tiêu bản {{Dự án Tử hình}} vào trang thảo luận của bài viết đó, và sẽ có người đến đánh giá chất lượng và độ quan trọng của các bài viết đó.

Các bài viết đã thực hiệnSửa đổi

Bài viết chất lượng caoSửa đổi

 1. Hình phạt tử hình ở Belarus  

Bài viết mớiSửa đổi

 1. Ishikozume
 2. Xẻ đôi người
 3. Thiêu sống
 4. Chém ngang lưng
 5. Mazzatello
 6. Tử hình bằng đại bác
 7. Danh sách các phương pháp tử hình
 8. Đào trộm xác chết tại Vương quốc Anh
 9. Tử hình đun sôi

Bài viết đã thực hiện/đã dịchSửa đổi

 1. Treo, kéo lê lết và phân thành bốn (BVCL bên en)

Bài viết đang thực hiện và cần hỗ trợSửa đổi

 1. Hình phạt tử hình theo quốc gia và vùng lãnh thổ
 2. en:Gibbeting (Đang thực hiện dịch)

Bài viết cần viếtSửa đổi

 N Chưa viết
 1. en:Immurement  N
 2. en:Impalement  N
 3. en:Poena cullei  N
 4. en:Blood Eagle  N

Bài viết về các hình thức tử hình tại các quốc giaSửa đổi

 N Chưa viết
 1. en:Capital punishment in Japan  N
 2. en:Capital punishment in Singapore  N
 3. en:Capital punishment in the United Kingdom  N
 4. en:Capital punishment in the Philippines  N

Huân chương dành cho các thành viênSửa đổi

Huân chương Tử vì đạoSửa đổi

Dùng Bản mẫu:Dự án Tử hình/Huy chương (có cách sử dụng trong phần tài liệu bản mẫu).

  Huy chương Tử vì đạo
Viết gì ở đây đi. Dự án Tử hình. Mẫu. Ký tên: ~~~~

Huy chương đóng gópSửa đổi

Dùng {{Dự án Tử hình/Huy chương Đóng góp}} để thêm vào trang thành viên của các thành viên trong dự án mà bạn muốn gửi.

  Huy chương Đóng góp Đặc Biệt
Bạn là người có đóng góp to lớn cho dự án


Bản mẫuSửa đổi

Dự án
Mã: {{Dự án Tử hình}}
Dự án Tử hình
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tử hình, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tử hình. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Bài sơ khai
Mã: {{Sơ khai tử hình}}


Chủ đềSửa đổi

Thư mời thành viênSửa đổi

Để mời thành viên, vui lòng sao chép đoạn mã dưới đây và gửi vào trang thảo luận của họ: {{Thư mời tham gia Dự án Tử hình}}