Wikipedia:Dự án/Việt Nam/Tiền Giang

CHUỖI 3: TIỀN GIANG

Đây là dự án về tỉnh Tiền Giang. Symbol star 2ca02c - candidate.svg

BÀI VIẾT

Các bài đã hoàn thành và sẽ tiếp tục hoàn thành

Cái Bè (25 bài)

Chưa khảo sát

Đã khảo sát

Cai Lậy (16 bài)
Cai Lậy (thị xã) (16 bài)
Châu Thành (23 bài)
Tân Phước
Chợ Gạo
Gò Công
Gò Công Đông
Tân Phú Đông

Chung


Tỉnh khác

Địa điểm

Hành chính cấp Huyện

Nước khác


NGHIÊN CỨU

Các vấn nạn địa phương

Các vấn nạn tự nhiên Tiền Giang và bao gồm cả Miền Tây:

Tự nhiên

 • Nhiễm phèn: tập trung ở Bắc lộ.
 • Nhiễm mặn: tập trung ở Nam lộ. (nặng nề nhất)
 • Hạn hán: do Trung Quốc chặn đập và do mùa khô kéo dài.
 • Lũ lụt:
 • Sạt lở:
 • Lục bình: lục bình tràn ngập các kênh rạch gây tắt nghẽn giao thông đường thủy.

Xã hội

 • Ô nhiễm:
 • Lấn kênh:
 • Lấn đường:

Vấn đề kinh tế - xã hội địa phương

Chính sách

Linh tinh# KHÁC

Việc làm sau

Làm đầy bài, tìm điểm đáng chú ý, lên BCB.

Phân tích nông nghiệp, nghiên cứu kinh tế địa phương.

QUAN TRỌNG

 • NÂNG CẤP: Tháng 6/2022, phát triển thêm từ: web, sách,...đưa tất cả lên BCB (lấy 2 bài Hậu Mỹ Bắc làm mẫu)
 • Bổ sung hình ảnh các xã: đường, chợ, ruộng-vườn, sông

THÊM

 • Bổ sung chú thích đường huyện và đường tỉnh
 • Tháng 4/2022: LƯU TRỮ LINK toàn bộ

KHÁC

 • Viết bài cấp huyện
 • Nâng cấp các thương hiệu trái cây

Việc làm tương lai xa

Thành viên đăng ký tham gia

Dự án đã tách ra

Quan tâm

Ghi chúSửa đổi

 •  : đề cử BCB nhưng thất bại
 •  : tiềm năng Bài viết tốt
 • Nâng cấp lần 1 là các bài in đứng và đã lên BCB.
 •  : nâng cấp bài viết lần thứ 2

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ a b Trong bài
 2. ^ a b Từng đề cử thất bại.
 3. ^ Trong bài. Không nổi bật để có bài riêng.
 4. ^ a b c d e f g Bài do Thành viên:Đồng bằng sông Cửu Long làm
 5. ^ Bài do Thành viên:Akira2112 làm.
 6. ^ Sắp làm
 7. ^ Không lưu trữ link.