Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền/2017

Cấp quyền cho FluxbotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Fluxbot (thảo luận · đóng góp)

 1. Mục đích: HTML sửa chữa Thể loại:Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Manual
 4. Thời gian chạy: 4-12epm
 5. Người chạy: Thành viên:Xaosflux
Currently runs on many projects, see Special:CentralAuth/Fluxbotxaosflux Talk 18:47, ngày 15 tháng 1 năm 2017 (UTC)
Example edit: Special:Diff/26123446. — xaosflux Talk 18:51, ngày 15 tháng 1 năm 2017 (UTC)
 Y FLOOD FLAG added by Tuanminh01. — xaosflux Talk 01:56, ngày 16 tháng 1 năm 2017 (UTC)
I'm going to assume I can start editing with this, moving from a flood flag to a bot flag will allow use of (nominornewtalk) to avoid needlessly setting off the "new messages" banner on user discussion pages. — xaosflux Talk 02:15, ngày 16 tháng 1 năm 2017 (UTC)
~50 example edits. — xaosflux Talk 03:31, ngày 16 tháng 1 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho Ngọc Xuân botSửa đổi

Xin cấp quyền cho Ngọc Xuân bot (thảo luận · đóng góp)

 1. Mục đích: Sửa loại bài Thiên hoàng, chi tiết sửa đổi xem Đóng góp
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: khoảng 1 giờ mỗi ngày
 5. Người chạy: Mai Ngọc Xuân (thảo luận) 06:05, ngày 3 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Xin hãy dùng tài khoản Bot thực hiện 1 số sửa đổi tay (10 lần) làm ví dụ.  A l p h a m a  Talk 09:42, ngày 20 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho NgochueBotSửa đổi

Xin cấp quyền cho NgochueBot (thảo luận · đóng góp)

 1. Mục đích:thực hiện vài sửa đổi nhỏ,tạo bài mới
 2. Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: khoảng 1 giờ mỗi ngày
 5. Người chạy: Ngochue456 (thảo luận) 23:49, ngày 21 tháng 7 năm 2017 (UTC)
Xin hãy dùng tài khoản Bot thực hiện 1 số sửa đổi tay (10 lần) làm ví dụ.  A l p h a m a  Talk 09:42, ngày 20 tháng 8 năm 2017 (UTC)
Ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ lập trình chứ không phải ngôn ngữ nói. 14.177.0.196 (thảo luận) 13:54, ngày 23 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho Lon123botSửa đổi

Xin cấp quyền cho Lon123bot (thảo luận · đóng góp)

 1. Mục đích:thực hiện vài sửa đổi nhỏ,tạo bài mới
 2. Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: khoảng 30 phút - 60 phút mỗi ngày
 5. Người chạy: WAYNE MARK ROONEYR10.BOT 14:29, ngày 25 tháng 9 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho PlateorobotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Plateorobot (thảo luận · đóng góp)

 1. Mục đích: quản lý thể loại cho các bài khủng long
 2. Ngôn ngữ: Python (pywikibot)
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: Khoảng 1 lần/tuần, mỗi lần khoảng 2 tiếng
 5. Người chạy: Con Mèo Ú Tim (thảo luận) 18:11, ngày 31 tháng 10 năm 2017 (UTC)
 Y Đã cấp quyền người dùng Bot.  A l p h a m a  Talk 18:16, ngày 31 tháng 10 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho HauthobotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Hauthobot

 1. Mục đích: Thêm vài sửa đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả, giới thiệu, thêm bảng mẫu, ...
 2. Ngôn ngữ: English
 3. Phương thức chạy: Tự động
 4. Thời gian chạy: Khoảng từ 30 đến 60 phút 1 ngày
 5. Người chạy: Hautho123 (thảo luận) 12:14, ngày 19 tháng 11 năm 2017 (UTC)

  Chưa đồng ý Ngôn ngữ là ngôn ngữ lập trình chứ không phải ngôn ngữ tiếng nói, có vẻ bạn vẫn chưa hiểu nhiều về Bot.  A l p h a m a  Talk 12:20, ngày 19 tháng 11 năm 2017 (UTC) Mình đã tìm hiểu về Bot rồi. Với lại ý mình cũng là ngôn ngữ lập trình mà. Hautho123 (thảo luận) 12:32, ngày 19 tháng 11 năm 2017 (UTC)

@Hautho123: Bạn nên xem bài viết Ngôn ngữ lập trình.  A l p h a m a  Talk 12:57, ngày 19 tháng 11 năm 2017 (UTC)

@Alphama:Mình xem rồi, nhưng hiểu có 2/10 thôi.Hautho123 (thảo luận) 13:59, ngày 19 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho HauthobotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Hauthobot

 1. Mục đích: Thêm vài sửa đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả, giới thiệu, thêm bảng mẫu, ...
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Tự động
 4. Thời gian chạy: Khoảng từ 30 đến 60 phút 1 ngày
 5. Người chạy:Hautho123 (thảo luận) 10:52, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (UTC)