Ý An Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ý An hoàng hậu)

Ý An Hoàng Hậu (chữ Hán:懿安皇后) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa