Đạo luật Tái thiết lập Nhà nước Litva

Đạo luật Tái thiết lập Nhà nước Litva hay Đạo luật 11 tháng 3 (tiếng Litva: Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo) là một lời tuyên bố độc lập của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva thông qua ngày 11 tháng 3 năm 1990, có chữ ký của tất cả thành viên của Hội đồng tối cao nước Cộng hòa Litva do Sąjūdis đứng đầu. Đạo luật nhấn mạnh sự phục hồi và sự liên tục về mặt pháp lý của Litva thời kỳ giữa chiến tranh, bị Liên Xô chiếm đóng và mất độc lập vào tháng 6 năm 1940. Đây là lần đầu tiên một nước Cộng hòa Liên minh tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô tan rã.

Đạo luật Tái thiết lập Nhà nước Litva với chữ ký của các đại biểu

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi