Lịch sử trang

ngày 18 tháng 4 năm 2020

ngày 18 tháng 3 năm 2019

ngày 26 tháng 2 năm 2017

ngày 25 tháng 2 năm 2017

ngày 24 tháng 12 năm 2016

 • Tuanminh01

  Đã lùi về phiên bản 23723015 bởi TuanminhBot (thảo luận): Ok. (TW)

  14:57

  +949

 • Tuanminh01

  Đã lùi lại sửa đổi của 123.26.204.248 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 123.25.39.50

  n

  14:54

  +55

 • 123.26.204.248

  không có tóm lược sửa đổi

  14:47

  -55

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:22

  -74

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:21

  -1.047

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:20

  +117

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:19

  -175

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:18

  +176

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:15

  +2

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:14

  +7

 • 123.25.39.50

  không có tóm lược sửa đổi

  14:09

  +45

ngày 1 tháng 6 năm 2016

ngày 7 tháng 5 năm 2015

ngày 20 tháng 4 năm 2015

ngày 19 tháng 4 năm 2015

ngày 9 tháng 4 năm 2015

ngày 8 tháng 4 năm 2015

ngày 19 tháng 2 năm 2015

ngày 7 tháng 2 năm 2015

ngày 21 tháng 5 năm 2014

ngày 31 tháng 12 năm 2013

ngày 23 tháng 12 năm 2013

ngày 22 tháng 12 năm 2013

ngày 11 tháng 11 năm 2013

ngày 11 tháng 10 năm 2013

ngày 30 tháng 5 năm 2013

ngày 23 tháng 5 năm 2013

ngày 15 tháng 5 năm 2013

ngày 15 tháng 3 năm 2013

ngày 3 tháng 3 năm 2013

ngày 1 tháng 3 năm 2013

ngày 27 tháng 2 năm 2013

50 cũ hơn