Lịch sử trang

ngày 3 tháng 3 năm 2023

ngày 14 tháng 12 năm 2021

ngày 21 tháng 11 năm 2021

ngày 19 tháng 10 năm 2021

ngày 6 tháng 8 năm 2021

ngày 24 tháng 6 năm 2021

ngày 8 tháng 6 năm 2021

ngày 4 tháng 6 năm 2021

 • Tổng cục An ninh Wiki

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  18:02

  +3.388

 • 116.110.43.84

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  17:48

  −3.388

ngày 30 tháng 5 năm 2021

 • NguoiDungKhongDinhDanh

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:45

  +3.388

 • 116.110.43.84

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:44

  −3.388

ngày 28 tháng 5 năm 2021

 • Minh.sweden

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  04:05

  −97

ngày 26 tháng 5 năm 2021

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  07:08

  −473

 • Baoothersks

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  07:04

  +473

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  07:03

  +8

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  07:01

  −476

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  06:59

  −8

 • 1.53.187.176

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:22

  +10

 • 1.53.187.176

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:18

  +17

 • 1.53.187.176

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:17

  +191

 • 1.53.187.176

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:08

  −5.936

 • 1.53.187.176

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:03

  −171

 • 1.53.187.176

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  02:02

  −622

ngày 25 tháng 5 năm 2021

 • NgocAnMaster

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  16:16

  −16

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:13

  +20

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:12

  −3

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:10

  −9

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:10

  −779

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:08

  −8

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:07

  −30

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  14:06

  −3.668

 • 116.110.43.71

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:49

  +11

 • 14.161.19.98

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  09:22

  +60

ngày 20 tháng 5 năm 2021

 • 42.113.203.89

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  04:17

  −60

 • 14.161.19.98

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  04:02

  +60

ngày 17 tháng 5 năm 2021

 • NgocAnMaster

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  04:32

  −60

 • 14.161.19.98

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  03:24

  +60

ngày 10 tháng 5 năm 2021

 • NgocAnMaster

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  15:05

  −60

 • 14.161.19.98

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  09:22

  +60

ngày 7 tháng 5 năm 2021

 • 171.232.58.251

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:51

  −60

ngày 5 tháng 5 năm 2021

 • 14.161.19.98

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  01:32

  +60

ngày 23 tháng 4 năm 2021

ngày 21 tháng 3 năm 2021

ngày 18 tháng 3 năm 2021

 • Plantaest

  Hồi sửa về bản sửa đổi 64614124 của GiaoThongVN (talk)

  n

  06:14

  −54

 • Plantaest

  Đã khóa “Phan Thanh Sơn Nam”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:14, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:14, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)))

  n

  06:14

 • Plantaest

  Đã lùi lại sửa đổi của 14.231.46.109 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 14.161.19.98

  n

  06:13

  +9

 • 14.231.46.109

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  05:39

  −9

 • 14.161.19.98

  không có tóm lược sửa đổi

  03:27

  +54

50 cũ hơn