Trang được liên kết đến nhiều nhất

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 19:16, ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Updates for this page are running twice a month.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Wikipedia:Guestbook for non-Vietnamese speakers‏‎ (14.980.593 liên kết)
 2. Wikipedia:Chào mừng người mới đến‏‎ (14.965.415 liên kết)
 3. Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia‏‎ (14.912.842 liên kết)
 4. Wikipedia:Sách hướng dẫn‏‎ (14.855.803 liên kết)
 5. Wikipedia:Câu thường hỏi‏‎ (14.829.634 liên kết)
 6. Wikipedia:Cẩm nang biên soạn‏‎ (14.769.837 liên kết)
 7. Wikipedia:Quy định và hướng dẫn‏‎ (14.718.928 liên kết)
 8. Trợ giúp:Sửa đổi‏‎ (14.674.934 liên kết)
 9. Wikipedia:Thái độ trung lập‏‎ (14.671.242 liên kết)
 10. Thành viên:TuanminhBot‏‎ (14.656.350 liên kết)
 11. Thảo luận Thành viên:TuanminhBot‏‎ (14.656.342 liên kết)
 12. Wikipedia:Tồn tại ≠ Nổi bật‏‎ (14.647.409 liên kết)
 13. Wikipedia tiếng Việt‏‎ (14.602.901 liên kết)
 14. Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy‏‎ (14.585.216 liên kết)
 15. Trợ giúp:Cước chú‏‎ (14.557.562 liên kết)
 16. Wikipedia:Thảo luận‏‎ (14.533.370 liên kết)
 17. Trợ giúp:Chỗ thử‏‎ (14.530.848 liên kết)
 18. Wikipedia:Độ nổi bật‏‎ (14.485.278 liên kết)
 19. WP:TNCBQV‏‎ (14.483.256 liên kết)
 20. Wikipedia:Đừng chép nguyên văn bài bên ngoài‏‎ (14.481.819 liên kết)
 21. WP:VPBQ‏‎ (14.478.655 liên kết)
 22. WP:VBM‏‎ (14.463.273 liên kết)
 23. WP:N‏‎ (14.440.195 liên kết)
 24. Wikipedia:Trung lập‏‎ (14.430.537 liên kết)
 25. WP:TDTL‏‎ (11.681.697 liên kết)
 26. Wikipedia:Bài sơ khai‏‎ (1.202.973 liên kết)
 27. Phân loại sinh học‏‎ (797.192 liên kết)
 28. Giới (sinh học)‏‎ (796.768 liên kết)
 29. Họ (sinh học)‏‎ (795.181 liên kết)
 30. Chi (sinh học)‏‎ (794.279 liên kết)
 31. Bộ (sinh học)‏‎ (778.857 liên kết)
 32. Danh pháp hai phần‏‎ (757.851 liên kết)
 33. Loài‏‎ (752.144 liên kết)
 34. Lớp (sinh học)‏‎ (516.720 liên kết)
 35. Ngành (sinh học)‏‎ (508.471 liên kết)
 36. Wikipedia:Quyền tác giả‏‎ (443.990 liên kết)
 37. Động vật‏‎ (440.505 liên kết)
 38. Wikipedia:Quyền về hình ảnh‏‎ (425.392 liên kết)
 39. Wikipedia:Bàn giúp đỡ‏‎ (392.147 liên kết)
 40. Động vật Chân khớp‏‎ (374.340 liên kết)
 41. Thực vật‏‎ (351.765 liên kết)
 42. Wikipedia‏‎ (339.171 liên kết)
 43. Bách khoa toàn thư‏‎ (337.002 liên kết)
 44. Côn trùng‏‎ (333.284 liên kết)
 45. Wikipedia:Trang cá nhân‏‎ (317.332 liên kết)
 46. Wikipedia:Trang thảo luận‏‎ (316.454 liên kết)
 47. Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được‏‎ (289.638 liên kết)
 48. Thực vật có hoa‏‎ (279.973 liên kết)
 49. Wikipedia:Viết bài mới‏‎ (277.980 liên kết)
 50. Wikipedia:Sửa đổi‏‎ (274.899 liên kết)

Xem (50 kết quả trước) (50 kết quả sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)