Thảm sát Đại học Bách khoa Virginia – Theo ngôn ngữ khác