Khác biệt giữa các bản “Toán học Hồi giáo Trung Cổ”

Trang mới: “File:Image-Al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala.jpg|thumb|right|Một trang từ ''[[Cuốn sách Súc tích về Tính toán bởi Ho…”
(Trang mới: “File:Image-Al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala.jpg|thumb|right|Một trang từ ''[[Cuốn sách Súc tích về Tính toán bởi Ho…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)