Khác biệt giữa các bản “Đa Minh Mạo”

Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Đa Minh Mạo | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1818 | nơi sinh = Nam Định, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1862|16|06|1818|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 29 tháng 04 năm 1951 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô XII | ngày hiể…”
(Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Đa Minh Mạo | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1818 | nơi sinh = Nam Định, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1862|16|06|1818|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 29 tháng 04 năm 1951 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô XII | ngày hiể…”)
(Không có sự khác biệt)