Các siêu bản mẫu
hộp thông báo (Mbox)
{{Ambox}}bài viết
{{Cmbox}}thể loại
{{Imbox}}hình
{{Fmbox}}thảo luận
{{Ombox}}chân / đầu trang
{{Mbox}}(auto-detect)
{{Asbox}}bài sơ khai
{{Dmbox}}trang định hướng

Đây là siêu bản mẫu {{Hộp thông báo hình}} hay image message box (Hộp thông báo hình).

Nó được dùng để tạo nên những bản mẫu hộp thông báo dành cho các trang hình, như {{cleanup-image}}. Nó có vài màu khác nhau, sử dụng hình mặc định nếu không chỉ định tham số hình và có một số tính năng khác.

Bản mẫu này hoạt động gần như y hệt {{Hộp thông báo}} và sử dụng cùng tham số.

Cách dùng

sửa

Ví dụ đơn giản:

{{Hộp thông báo hình |text=Some text.}}


Ví dụ phức tạp:

{{Hộp thông báo hình
| type = style
| style = width:400px;
| image = [[File:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
| textstyle = font-style:italic; font-weight:bold; color:red; 
| text = The message body text.
}}

Các loại hộp thông báo

sửa

Các ví dụ dưới đây sử dụng các tham số type khác nhau nhưng không dùng tham số hình ảnh do đó chúng đang dùng hình mặc định cho mỗi loại.

Các hình khác

sửa

Những hình mặc định ở trên là để cho thuận tiện. Trong nhiều trường hợp sẽ thích hợp hơn nếu dùng các hình cụ thể hơn. Những ví dụ dưới đây sử dụng tham số image để xác định hình khác ngoài hình mặc định.

Đặc biệt

sửa

Vài kết hợp tham số đặc biệt khác.

Các tham số

sửa

Danh sách tất cả các tham số:

{{Hộp thông báo hình
| name = name of the template
| type = speedy / delete / content / style / notice / 
     move / protection / license / featured
| image = none / [[File:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[File:Some image.svg|40px]]
| style = CSS value
| textstyle = CSS value
| text = The message body text.
| below = More text or another Hộp thông báo hình.
| plainlinks = no
}}

type

Nếu không đưa vào tham số type thì bản mẫu mặc định lấy theo loại notice. Có nghĩa là nó có viền màu xanh.

image

Không tham số = Nếu không có tham số image thì bản mẫu sử dụng hình ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào được dùng phụ thuộc vào tham số type trên đây.
Một tấm hình = Phải có hình với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
image = [[Hình:Gnome-dev-camera.svg|40px]]
none = Có nghĩa là không sử dụng hình.

imageright

Không tham số = Nếu không đưa ra tham số imageright thì ở bên phải của hộp sẽ không có hình nào cả.
Một tấm hình = Phải là hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Độ rộng 40px-50px thường phù hợp nhất, phụ thuộc vào tỷ lệ chiều cao so với chiều rộng của hình. Ví dụ:
imageright = [[Hình:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Bất kỳ thứ khác = Bất kỳ thứ nào khác mà bạn muốn hiển thị ở phía phải.

style

Giá trị CSS tùy chọn dùng cho toàn bộ hộp. Không có dấu " ". Ví dụ:
style = margin-bottom: 0.5em;

textstyle

Là giá trị CSS tùy chọn dùng cho chữ trong hộp. Ví dụ:
textstyle = text-align: center;

text

Nội dung văn bản trong hộp.

below

Một khoảng không gian với chiều dài đầy đủ nằm phía dưới hình và chữ. Có thể có một nội dung mới hoặc bất kỳ đối tượng nào khác, ví dụ một Hộp thông báo hình khác:
below = {{Hộp thông báo hình |type=content |text=This license tag is deprecated.}}

plainlinks

Mặc định là yes. Nếu muốn có mũi tên liên kết bên ngoài - , dùng:
plainlinks = no

Chi tiết kỹ thuật

sửa

Nếu bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt trong tham số chữ bạn cần phải để dấu thoát như sau:

{{Hộp thông báo hình
| text = <div>
Dấu bằng = và dấu mở đóng ngoặc kép { } hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây là dấu sổ đứng {{!}} và hai dấu đóng ngoặc <nowiki>}}</nowiki>. 
Và giờ là dấu sổ đứng và các dấu đóng ngoặc <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Bản mẫu này sử dụng các lớp CSS Hộp thông báo hình trong MediaWiki:Common.css để hiển thị hình dáng, do đó nó có thể thay đổi được hình dáng.

Xem thêm

sửa

Có 7 siêu bản mẫu trong gia đình hộp thông báo (Mbox):

 • {{Hộp thông báo}} (Ambox) – dùng cho không gian tên Chính (bài viết)
 • {{Hộp thông báo thể loại}} (Cmbox) – dùng cho không gian tên Thể loại
 • {{Hộp thông báo thảo luận}} (Tmbox) – dùng cho không gian tên Thảo luận
 • {{Hộp thông báo hình}} (Imbox) – dùng cho không gian tên Tập tin
 • {{Fmbox}} – các hộp thông báo dạng footer và header
 • {{Ombox}} – dùng cho các không gian tên khác (Thành viên, Wikipedia,…)
 • {{Mbox}} – tự động kiểm tra không gian tên, dành cho hộp thông báo được sử dụng tại nhiều không gian tên và do đó cần thay đổi kiểu tùy vào nơi chúng được dùng.

Siêu bản mẫu có liên quan gần:

 • {{Hộp sơ khai}} (Asbox) – siêu bản mẫu dành cho hệ thống bản mẫu sơ khai.
 • {{Dmbox}}, cho các hộp thông báo trên các trang định hướng hoặc trang chỉ mục.
 • {{Ivmbox}}, một hộp đơn giản có chiều rộng đầy đủ với nền ngà mặc định dành cho các thông điệp hoặc thông báo quan trọng.