Bản mẫu:Taxonomy/Lampropeltis

Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Infraphylum: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eugnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Teleostomi  [Taxonomy; sửa]
Liên lớp: Tetrapoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Reptiliomorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amniota  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Sauropsida  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Reptilia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eureptilia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Romeriida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Diapsida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Neodiapsida  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Sauria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Lepidosauromorpha  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Lepidosauria  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Squamata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Toxicofera  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Ophidia  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Serpentes  [Taxonomy; sửa]
Infraorder: Alethinophidia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Afrophidia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Caenophidia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Colubroides  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Colubroidea  [Taxonomy; sửa]
Họ: Colubridae  [Taxonomy; sửa]
Phân họ: Colubrinae  [Taxonomy; sửa]
Tông: Lampropeltini  [Taxonomy; sửa]
Chi: Lampropeltis  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Lampropeltini [Taxonomy; sửa]
Cấp: genus (hiển thị là Chi)
Liên kết: Lampropeltis
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from. It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Lampropeltis/edithistory