Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Unikonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ ngành: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Placodermi  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Gnathostomata [Taxonomy; sửa]
Cấp: classis (hiển thị là Lớp)
Liên kết: Placodermi
Tuyệt chủng: yes
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại: http://palaeos.com/vertebrates/acanthodii/acanthodii.html#Eugnathostomata
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Placodermi/edithistory