Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam

Chính phủ Trung ương lâm thời Việt‑Nam
1948–1949

Tiêu ngữViệt Nam thống nhất độc lập

Location of Việt Nam
Tổng quan
Vị thếLãnh thổ cấu thành Liên bang Đông Dương
Thủ đôSài Gòn
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Việt, Tiếng Pháp
Tôn giáo chính
Công giáo, Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Cao Đài, Hòa Hảo
Chính trị
Chính phủChính phủ lâm thời
Thủ tướng 
• 1948–1949
Nguyễn Văn Xuân
Lịch sử
Thời kỳChiến tranh Đông Dương (1946–1954)
• Tuyên bố thành lập
27 tháng 5 năm 1948
• Thống nhất với Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ
4 tháng 6 năm 1949
• Thành lập Quốc gia Việt Nam (thuộc Liên hiệp Pháp)
2 tháng 7 năm 1949
Kinh tế
Đơn vị tiền tệĐồng bạc Đông Dương
Mã ISO 3166VN
Tiền thân
Kế tục
Bắc Kỳ
Trung Kỳ
Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ
Quốc gia Việt Nam
Hiện nay là một phần của Việt Nam


Loạt bài
Lịch sử Việt Nam
Bản đồ Việt Nam

Thời tiền sử

Hồng Bàng

An Dương Vương

Bắc thuộc lần I (207 TCN – 40)
   Nhà Triệu (207 – 111 TCN)
Hai Bà Trưng (40 – 43)
Bắc thuộc lần II (43 – 541)
   Khởi nghĩa Bà Triệu
Nhà Tiền LýTriệu Việt Vương (541 – 602)
Bắc thuộc lần III (602 – 905)
   Mai Hắc Đế
   Phùng Hưng
Tự chủ (905 – 938)
   Họ Khúc
   Dương Đình Nghệ
   Kiều Công Tiễn
Nhà Ngô (938 – 967)
   Loạn 12 sứ quân
Nhà Đinh (968 – 980)
Nhà Tiền Lê (980 – 1009)
Nhà Lý (1009 – 1225)
Nhà Trần (1225 – 1400)
Nhà Hồ (1400 – 1407)
Bắc thuộc lần IV (1407 – 1427)
   Nhà Hậu Trần
   Khởi nghĩa Lam Sơn
Nhà Hậu Lê
   Nhà Lê sơ (1428 – 1527)
Nhà Lê trung hưng
(1533 – 1789)
Nhà Mạc (1527 – 1592)
TrịnhNguyễn
phân tranh
Nhà Tây Sơn (1778 – 1802)
Nhà Nguyễn (1802 – 1945)
   Pháp thuộc (1887 – 1945)
   Đế quốc Việt Nam (1945)
Chiến tranh Đông Dương (1945 – 1975)
   Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
   Quốc gia Việt Nam
   Việt Nam Cộng hòa
   Cộng hòa Miền Nam Việt Nam
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ 1976)

Xem thêm

sửa

Chính phủ Trung ương lâm thời Việt-Nam (tiếng Pháp: Gouvernement central provisoire du Viêt-Nam, tiếng Anh: Provisional Central Government of Vietnam), hay Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là chính phủ được thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1948 tại Đông Dương. Sau đó, chính phủ này cùng với Bảo Đại thành lập Quốc gia Việt Nam.

Diễn biến sửa

Chính phủ này được thành lập với sự ủng hộ của Pháp. Kể từ khi Pháp chiếm Nam Kỳ năm 1862, đơn vị hành chính này bị cắt lìa khỏi quyền kiểm soát của triều đình Huế trừ một giai đoạn rất ngắn cuối thời Đế quốc Việt Nam vào năm 1945. Tới sau Cách mạng tháng Tám, Nam Kỳ trở lại là một phần Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong Tổng tuyển cử Quốc hội Việt Nam khóa I, các đại biểu ở Nam Kỳ cũng tham gia thành phần Quốc hội Khóa I của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng thời tại Nam Kỳ, phong trào chống Pháp ra đời rất sớm và phát triển mạnh.

Hình thành sửa

Ngày 27 tháng 5 năm 1948, Nguyễn Văn Xuân từ chức Thủ tướng Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ Việt Nam và thành lập Chính phủ trung ương lâm thời Việt Nam, bao gồm hai xứ bảo hộ của Pháp trước đây là Bắc KỳTrung Kỳ. Các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Hòa Hảo, Cao Đài... ủng hộ việc thành lập Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam và đưa người tham gia chính phủ này.

Ngày 23 tháng 4 năm 1949, Hội đồng Nam Kỳ biểu quyết sáp nhập Nam Kỳ vào Việt Nam, sau đó được Quốc hội Pháp phê chuẩn ngày 20 tháng 5. Ngày 14 tháng 6 năm 1949, Quốc gia Việt Nam được thành lập.

Danh sách Nội các sửa

STT Chức vụ Tên Ghi chú
1 Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân
2 Phó thủ tướng Trần Văn Hữu
3 Tổng trưởng Tư pháp Nguyễn Khắc Vệ
4 Tổng trưởng Bộ Lễ và Giáo dục Nguyễn Khoa Toàn
5 Tổng trưởng Kinh tế Tài chánh Nguyễn Trung Vinh
6 Tổng trưởng Thông tin Phan Huy Đán
7 Tổng trưởng Canh nông Trần Thiện Vàng
8 Tổng trưởng Y tế Đặng Hữu Chí
9 Tổng trưởng Công chánh Nguyễn Văn Tỷ
10 Bộ trưởng Quốc phòng Trần Quang Vinh
11 Bộ trưởng Phủ thủ tướng Đinh Xuân Quảng
* Quốc vụ khanh Bắc Kỳ Nghiêm Xuân Thiện
* Quốc vụ khanh Trung Kỳ Phan Văn Giáo
* Quốc vụ khanh Nam Kỳ Lê Văn Hoạch

Lập trường của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sửa

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tuyên bố Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam thực chất chỉ là một chính phủ bù nhìn do thực dân Pháp lập nên.[1]

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chính phủ Nguyễn Văn Xuân vào ngày 07-06-1948:

Ngày 23-03-1948, trước khi Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định:

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Lê Xuân Khoa. Việt Nam 1945-1995, Tập I. Bethesda, MD: Tiên Rồng, 2004.