Mở trình đơn chính

Ái Tân Giác La Dận Đào (chữ Hán: 爱新觉罗胤祹; 18 tháng 1, 1686 - 2 tháng 9, 1763), là Hoàng tử thứ 12 tính trong số những người con sống tới tuổi trưởng thành của Thanh Thánh Tổ Khang Hi Đế.

Dận Đào
Hoàng tử nhà Thanh
Thông tin chung
Phối ngẫuPhú Sát thị
(富察氏)
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Dận Đào
(爱新觉罗胤祹)
Ái Tân Giác La Doãn Đào
(爱新觉罗允祹)
Thụy hiệu
Lý Ý Thân vương
(履懿親王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụThanh Thánh Tổ Khang Hi Đế
Thân mẫuĐịnh phi
Sinh18 tháng 1, 1686
Mất2 tháng 9, 1763
(77 tuổi)

Tiểu sửSửa đổi

Dận Đào là con trai duy nhất của Định phi Vạn Lưu Ha thị. Vào những năm cuối thời Khang Hi Đế trị vì, ông được sắc phong là Đô thống Mãn Châu (都督满洲), được vua cha vô cùng trọng dụng, cũng không kết bè kết đảng với bất kỳ Hoàng tử nào. Năm 1709, ông được phong Bối tử (贝子).

Sau khi lên ngôi (1722), Ung Chính Đế phong ông làm Lý Quận vương (履郡王), cải tên thành Doãn Đào để tránh kỵ huý. Hai năm sau, bị giáng xuống làm Bối tử (贝子) mặc dù vẫn hưởng bổng lộc, nhưng không hề có thực quyền.

Năm 1730, ông được phục vị Lý Quận vương (履郡王). Năm 1735, Càn Long Đế lên ngôi, ông được tấn phong thành Lý Thân vương (履親王).

So với các vị huynh đệ khác, số phận của Doãn Đào có phần may mắn hơn. Sau khi qua đời được truy thuỵ là Lý Ý Thân vương (履懿親王).

Gia thấtSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

Trắc Phúc tấnSửa đổi

 • Phương Giai thị (方佳氏), con gái của Điển vệ Phương Văn Bân (方文彬).
 • Quản Giai thị (管佳氏), con gái của Quản Hữu Xương (管有倉).

Thứ Phúc tấnSửa đổi

 • Vương Giai thị (王佳氏), con gái của Vương Đức Chính (王德政).
 • Lý Giai thị (李佳氏), con gái của Đô uý Xa Nhĩ Đặc (車爾特).
 • Mai thị (邁氏), con gái của Viên ngoại lang Cửu Cách (九格).
 • Trần thị (陳氏), con gái của Trần Đại Ma (陳大麻).

Thị thiếpSửa đổi

 • Lý thị (李氏), con gái của Lý Đại (李大).
 • Diêu thị (姚氏), con gái của Mã Sắc (瑪色).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

Có 5 con trai. Sau khi 4 người con trai đầu chết non thì chỉ còn lại :

 • Hoằng Côn (弘昆; 1739 - 1750), được phong Thế tử (世子), mẹ là Quản Giai thị. Sau thừa tước vị Lý Thân vương (履親王), nhưng cũng chết yểu khi mới 11 tuổi.

Con gáiSửa đổi

Có 6 con gái, chết yểu 3 người:

 • Trưởng nữ (1665 - 1729), được phong Quận chúa, mẹ là Diêu thị, hạ giá lấy Đạt Nhĩ Mã Đạt Đô (達爾瑪達都) của Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị.
 • Tứ nữ (1736 - 1825), được phong Quận chúa, mẹ là Phương Giai thị, hạ giá lấy Minh Lượng (明亮) của Phú Sát thị.
 • Ngũ nữ (1741 - 1797), được phong Hương quân, mẹ là Vương Giai thị, hạ giá lấy Cổn Tế Lạp Hi (袞齊拉喜) của Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị.

Dưởng tửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi