Danh sách các nước theo tỷ lệ giết người cố ý

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các nước theo tỷ lệ giết người cố ý là danh sách chứa số vụ mỗi năm trên 100.000 dân [1].

Độ tin cậy của dữ liệu tỷ lệ giết người cơ bản có thể thay đổi [2]. Định nghĩa pháp lý về "cố ý giết người" cũng có thể khác nhau giữa các quốc gia. Cố ý giết người có thể hoặc không bao gồm trẻ sơ sinh, hỗ trợ tự tử hoặc euthanasia [3]. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) thì cố ý giết người được xác định trong báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu về giết người:

Trong phạm vi rộng của những cái chết bạo lực, yếu tố cốt lõi của cố ý giết người là trách nhiệm hoàn toàn của người gây bạo lực trực tiếp, do đó loại trừ các vụ giết người liên quan trực tiếp đến chiến tranh hoặc xung đột, tự gây ra cái chết (tự tử), giết người do can thiệp pháp luật hoặc giết người có lý do chính đáng (như tự phòng vệ), và những cái chết đó xảy ra khi thủ phạm liều lĩnh hoặc cẩu thả nhưng không có ý định lấy đi mạng sống của con người (giết người không cố ý).
Tỷ lệ giết người trong 100.000 cư dân năm 2012.
      0–1       1–2       2–5       5–10       10–20       >20

Tỷ lệ theo vùngSửa đổi

Tỷ lệ giết người theo UNODC những năm gần đây [1]
Vùng Tỷ lệ Số lượng
      Thế giới 6.2 437.000
      Châu Mỹ 16.3 157.000
      Châu Phi 12.5 135.000
      Châu Âu 3.0 22.000
      Châu Đại dương 3.0 1.100
      Châu Á 2.9 122.000

Tỷ lệ theo quốc giaSửa đổi

Tỷ lệ giết người theo UNODC những năm gần đây
Nước / Vùng lãnh thổ Tỷ lệ Số lượng Vùng Tiểu vùng Năm Ghi chú
  Burundi 4.03 436 Châu Phi Đông Phi 2014
  Comoros 7.60 60 Châu Phi Đông Phi 2015
  Djibouti 6.77 60 Châu Phi Đông Phi 2015
  Eritrea 7.46 390 Châu Phi Đông Phi 2015
  Ethiopia 7.60 7,552 Châu Phi Đông Phi 2015
  Kenya 5.75 2,648 Châu Phi Đông Phi 2015
  Madagascar 0.62 130 Châu Phi Đông Phi 2010
  Malawi 1.78 279 Châu Phi Đông Phi 2012
  Mauritius 2.71 34 Châu Phi Đông Phi 2011
  Mayotte (Pháp) 5.93 12 Châu Phi Đông Phi 2009
  Mozambique 3.39 849 Châu Phi Đông Phi 2011
  Réunion (Pháp) 1.82 15 Châu Phi Đông Phi 2009
  Rwanda 4.51 500 Châu Phi Đông Phi 2013
  Seychelles 2.15 2 Châu Phi Đông Phi 2010
  Somalia 5.56 599 Châu Phi Đông Phi 2015 notes
  Nam Sudan 13.70 1,504 Châu Phi Đông Phi 2012 notes
  Uganda 11.84 4,473 Châu Phi Đông Phi 2014
  Tanzania 7.01 3,746 Châu Phi Đông Phi 2015
  Zambia 5.85 814 Châu Phi Đông Phi 2010
  Zimbabwe 6.74 981 Châu Phi Đông Phi 2012
  Angola 9.65 2,414 Châu Phi Trung Phi 2015
  Cameroon 5.93 1,385 Châu Phi Trung Phi 2015
  Cộng hòa Trung Phi 13.09 642 Châu Phi Trung Phi 2015 notes
  Tchad 9.02 1,266 Châu Phi Trung Phi 2015
  Cộng hòa Congo 10.88 466 Châu Phi Trung Phi 2015
  Cộng hòa Dân chủ Congo 13.36 10,322 Châu Phi Trung Phi 2015
  Guinea Xích Đạo 3.21 27 Châu Phi Trung Phi 2015
  Gabon 9.00 155 Châu Phi Trung Phi 2015
  São Tomé và Príncipe 3.44 6 Châu Phi Trung Phi 2011
  Algérie 1.37 542 Châu Phi Bắc Phi 2015
  Ai Cập 3.23 2,703 Châu Phi Bắc Phi 2011
  Libya 2.49 156 Châu Phi Bắc Phi 2015 notes
  Maroc 1.05 355 Châu Phi Bắc Phi 2014
  Sudan 6.45 2,596 Châu Phi Bắc Phi 2015 notes
  Tunisia 3.05 332 Châu Phi Bắc Phi 2012
  Botswana 10.53 220 Châu Phi Nam Phi 2011
  Lesotho 38.00 764 Châu Phi Nam Phi 2010
  Namibia 16.93 388 Châu Phi Nam Phi 2012
  Nam Phi 34.27 18,673 Châu Phi Nam Phi 2015
  Eswatini 8.16 102 Châu Phi Nam Phi 2013
  Bénin 6.01 654 Châu Phi Tây Phi 2015
  Burkina Faso 0.71 117 Châu Phi Tây Phi 2012
  Cabo Verde 8.84 46 Châu Phi Tây Phi 2015
  Bờ Biển Ngà 11.84 2,688 Châu Phi Tây Phi 2015
  Gambia 9.07 181 Châu Phi Tây Phi 2015
  Ghana 1.70 423 Châu Phi Tây Phi 2011
  Guinée 8.46 1,067 Châu Phi Tây Phi 2015
  Guiné-Bissau 9.17 169 Châu Phi Tây Phi 2015
  Liberia 3.22 135 Châu Phi Tây Phi 2012
  Mali 10.82 1,905 Châu Phi Tây Phi 2015
  Mauritanie 10.22 416 Châu Phi Tây Phi 2015
  Niger 4.47 788 Châu Phi Tây Phi 2012
  Nigeria 9.79 17,843 Châu Phi Tây Phi 2015
  Sénégal 7.30 1,105 Châu Phi Tây Phi 2015
  Sierra Leone 1.92 124 Châu Phi Tây Phi 2015
  Togo 9.14 668 Châu Phi Tây Phi 2015
  Anguilla (UK) 27.66 4 Châu Mỹ Caribbe 2014
  Antigua và Barbuda 11.23 10 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Aruba (Hà Lan) 3.94 4 Châu Mỹ Caribbe 2010
  Bahamas 29.81 111 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Barbados 10.91 31 Châu Mỹ Caribbe 2015
  Quần đảo Virgin thuộc Anh (UK) 8.37 2 Châu Mỹ Caribbe 2006
  Quần đảo Cayman (UK) 14.74 8 Châu Mỹ Caribbe 2009
  Cuba 4.72 534 Châu Mỹ Caribbe 2011
  Dominica 8.40 6 Châu Mỹ Caribbe 2011
  Cộng hòa Dominica 17.39 1,810 Châu Mỹ Caribbe 2014
  Grenada 7.52 8 Châu Mỹ Caribbe 2014
  Guadeloupe (Pháp) 7.90 36 Châu Mỹ Caribbe 2009
  Haiti 10.04 1,033 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Jamaica 43.21 1,207 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Martinique (Pháp) 2.78 11 Châu Mỹ Caribbe 2009
  Montserrat (UK) 20.39 1 Châu Mỹ Caribbe 2008
  Puerto Rico (US) 15.86 584 Châu Mỹ Caribbe 2015
  Saint Kitts và Nevis 33.55 18 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Saint Lucia 21.56 39 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Saint Vincent và Grenadines 25.61 28 Châu Mỹ Caribbe 2012
  Trinidad và Tobago 30.88 420 Châu Mỹ Caribbe 2015
  Quần đảo Turks và Caicos (UK) 6.61 2 Châu Mỹ Caribbe 2009
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (US) 52.64 56 Châu Mỹ Caribbe 2010
  Belize 34.40 121 Châu Mỹ Trung Mỹ 2014
  Costa Rica 11.77 566 Châu Mỹ Trung Mỹ 2015
  El Salvador 108.64 6,656 Châu Mỹ Trung Mỹ 2015
  Guatemala 31.21 4,998 Châu Mỹ Trung Mỹ 2014
  Honduras 63.75 5,148 Châu Mỹ Trung Mỹ 2015
  México 16.35 20,762 Châu Mỹ Trung Mỹ 2015 notes
  Nicaragua 11.49 675 Châu Mỹ Trung Mỹ 2012
  Panama 11.38 447 Châu Mỹ Trung Mỹ 2015
  Bermuda (UK) 6.45 4 Châu Mỹ Bắc Mỹ 2015
  Canada 1.68 604 Châu Mỹ Bắc Mỹ 2014
  Greenland (Đan Mạch) 12.46 7 Châu Mỹ Bắc Mỹ 2015
  Saint-Pierre và Miquelon (Pháp) 15.94 1 Châu Mỹ Bắc Mỹ 2009
  Hoa Kỳ 4.88 15,696 Châu Mỹ Bắc Mỹ 2015
  Argentina 6.53 2,837 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Bolivia 12.40 1,270 Châu Mỹ Nam Mỹ 2012
  Brasil 26.74 55,574 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Chile 3.59 638 Châu Mỹ Nam Mỹ 2014
  Colombia 26.50 12,782 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015 notes
  Ecuador 8.23 1,309 Châu Mỹ Nam Mỹ 2014
  Guyane thuộc Pháp (Pháp) 13.17 30 Châu Mỹ Nam Mỹ 2009
  Guyana 19.42 149 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Paraguay 9.29 617 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Peru 7.16 2,247 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Suriname 10.68 58 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Uruguay 8.42 289 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Venezuela 57.15 17,778 Châu Mỹ Nam Mỹ 2015
  Kazakhstan 4.84 853 Châu Á Trung Á 2015
  Kyrgyzstan 5.12 304 Châu Á Trung Á 2015
  Tajikistan 1.44 117 Châu Á Trung Á 2013
  Turkmenistan 4.20 225 Châu Á Trung Á 2015
  Uzbekistan 2.99 893 Châu Á Trung Á 2015
  Trung Quốc 0.74 10,083 Châu Á Đông Á 2014 notes
  Hồng Kông 0.30 22 Châu Á Đông Á 2015
  Ma Cao 0.17 1 Châu Á Đông Á 2015
  CHDCND Triều Tiên 4.41 1,110 Châu Á Đông Á 2015
  Nhật Bản 0.31 395 Châu Á Đông Á 2014
  Mông Cổ 7.23 214 Châu Á Đông Á 2015
  Hàn Quốc 0.74 372 Châu Á Đông Á 2014
  Đài Loan 0.82 192 Châu Á Đông Á 2015
  Brunei 0.49 2 Châu Á Đông Nam Á 2013
  Campuchia 1.84 268 Châu Á Đông Nam Á 2011
  Đông Timor 3.69 39 Châu Á Đông Nam Á 2010
  Indonesia 0.50 1,277 Châu Á Đông Nam Á 2014
  Lào 6.87 467 Châu Á Đông Nam Á 2015
  Malaysia 1.92 540 Châu Á Đông Nam Á 2010
  Myanmar 2.42 1,304 Châu Á Đông Nam Á 2015
  Philippines 9.84 9,756 Châu Á Đông Nam Á 2014
  Singapore 0.25 14 Châu Á Đông Nam Á 2015
  Thái Lan 3.51 2,387 Châu Á Đông Nam Á 2015
  Việt Nam 1.52 1,358 Châu Á Đông Nam Á 2011
  Afghanistan 6.55 1,948 Châu Á Nam Á 2012 notes
  Bangladesh 2.51 4,035 Châu Á Nam Á 2015
  Bhutan 2.75 21 Châu Á Nam Á 2014
  Ấn Độ 3.21 41,623 Châu Á Nam Á 2014
  Iran 4.12 3,259 Châu Á Nam Á 2015
  Maldives 0.85 3 Châu Á Nam Á 2013
    Nepal 2.27 639 Châu Á Nam Á 2014
  Pakistan 7.81 13,846 Châu Á Nam Á 2012 notes
  Sri Lanka 2.91 598 Châu Á Nam Á 2013
  Armenia 2.45 74 Châu Á Tây Á 2015
  Azerbaijan 2.45 236 Châu Á Tây Á 2014
  Bahrain 0.54 7 Châu Á Tây Á 2011
  Síp 1.29 15 Châu Á Tây Á 2015
  Gruzia 2.68 108 Châu Á Tây Á 2014
  Iraq 8.0 2,628 Châu Á Tây Á 2012 notes
  Israel 1.36 110 Châu Á Tây Á 2015 notes
  Jordan 2.00 144 Châu Á Tây Á 2013
  Kuwait 1.78 61 Châu Á Tây Á 2012
  Liban 3.95 231 Châu Á Tây Á 2015
  Palestine 0.60 26 Châu Á Tây Á 2012 notes
  Oman 1.06 34 Châu Á Tây Á 2011
  Qatar 8.10 181 Châu Á Tây Á 2015
  Ả Rập Xê Út 1.50 472 Châu Á Tây Á 2015
  Syria 2.23 463 Châu Á Tây Á 2010 notes
  Thổ Nhĩ Kỳ 4.30 3,216 Châu Á Tây Á 2012
  Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.66 60 Châu Á Tây Á 2015
  Yemen 6.67 1,703 Châu Á Tây Á 2013
  Belarus 3.58 340 Châu Âu Đông Âu 2014
  Bulgaria 1.80 129 Châu Âu Đông Âu 2015
  Cộng hòa Séc 0.75 79 Châu Âu Đông Âu 2015
  Hungary 1.48 146 Châu Âu Đông Âu 2014
  Ba Lan 0.74 286 Châu Âu Đông Âu 2015
  Moldova 3.19 130 Châu Âu Đông Âu 2014
  România 1.49 291 Châu Âu Đông Âu 2015
  Nga 11.31 16,232 Châu Âu Đông Âu 2015
  Slovakia 0.88 48 Châu Âu Đông Âu 2015
  Ukraina 4.36 1,988 Châu Âu Đông Âu 2010
  Đan Mạch 0.99 56 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Estonia 3.20 42 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Phần Lan 1.60 88 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Iceland 0.91 3 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Ireland 0.64 30 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Latvia 4.11 81 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Litva 5.98 172 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Na Uy 0.56 29 Châu Âu Bắc Âu 2014 notes
  Thụy Điển 1.15 112 Châu Âu Bắc Âu 2015
  Anh Quốc 0.92 594 Châu Âu Bắc Âu 2014
  Albania 2.28 117 Châu Âu Nam Âu 2015
  Andorra 0.00 0 Châu Âu Nam Âu 2015
  Bosna và Hercegovina 1.50 57 Châu Âu Nam Âu 2015
  Croatia 0.87 37 Châu Âu Nam Âu 2015
  Hy Lạp 0.85 93 Châu Âu Nam Âu 2015
  Ý 0.78 469 Châu Âu Nam Âu 2015
  Kosovo 1.60 30 Châu Âu Nam Âu 2015
  Malta 0.96 4 Châu Âu Nam Âu 2015
  Montenegro 2.72 17 Châu Âu Nam Âu 2015
  Bồ Đào Nha 0.97 100 Châu Âu Nam Âu 2015
  San Marino 0.00 0 Châu Âu Nam Âu 2011
  Serbia 1.13 100 Châu Âu Nam Âu 2015
  Slovenia 1.21 25 Châu Âu Nam Âu 2015
  Tây Ban Nha 0.66 303 Châu Âu Nam Âu 2015
  Macedonia 1.59 33 Châu Âu Nam Âu 2014
  Áo 0.51 44 Châu Âu Tây Âu 2015
  Bỉ 1.95 220 Châu Âu Tây Âu 2015
  Pháp 1.58 1,017 Châu Âu Tây Âu 2015
  Đức 0.85 682 Châu Âu Tây Âu 2015
  Liechtenstein 0.00 0 Châu Âu Tây Âu 2015
  Luxembourg 0.72 4 Châu Âu Tây Âu 2014
  Monaco 0.00 0 Châu Âu Tây Âu 2008
  Hà Lan 0.61 104 Châu Âu Tây Âu 2015
  Thụy Sĩ 0.69 57 Châu Âu Tây Âu 2015
  Úc 0.98 236 Châu Đại dương Australasia 2015
  New Zealand 0.91 41 Châu Đại dương Australasia 2014
  Fiji 2.97 26 Châu Đại dương Melanesia 2012
  New Caledonia (Pháp) 3.29 8 Châu Đại dương Melanesia 2009
  Papua New Guinea 10.42 713 Châu Đại dương Melanesia 2010
  Quần đảo Solomon 3.77 19 Châu Đại dương Melanesia 2008
  Vanuatu 2.13 6 Châu Đại dương Melanesia 2015
  Guam (US) 2.49 4 Châu Đại dương Micronesia 2011
  Kiribati 7.50 8 Châu Đại dương Micronesia 2012
  Quần đảo Marshall 4.68 2 Châu Đại dương Micronesia 2013
  Micronesia, Fed. Sts. 4.67 5 Châu Đại dương Micronesia 2015
  Nauru 1.31 x Châu Đại dương Micronesia 2012
  Palau 3.11 1 Châu Đại dương Micronesia 2012
  Quần đảo Cook 3.06 1 Châu Đại dương Polynesia 2012
  Polynésie thuộc Pháp (Pháp) 0.38 1 Châu Đại dương Polynesia 2009
  Niue 3.07 x Châu Đại dương Polynesia 2012
  Samoa 3.15 6 Châu Đại dương Polynesia 2013
  Tonga 0.95 1 Châu Đại dương Polynesia 2012
  Tuvalu 20.28 2 Châu Đại dương Polynesia 2012

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b The main table in this article uses only the latest homicide data that UNODC (Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm) has published at UNODC Statistics Online. It has some 2013, 2014, and 2015 data for some countries. See the homicide submenu of the Crime and Criminal Justice menu. Click on "Homicide counts and rates (2000-2015)". Choose region or the whole world. Download the PDF or Excel files. Or run the report in your browser. Check the box to open in a new tab so that the table is created without the intrusive sidebar. It takes awhile to load, and there may be no indicator at first. Save the page to save future loading time. The 2013 PDF full report (Global Study on Homicide) has a methodological annex (pages 109ff) and a statistical annex (pages 121ff). The statistical annex has detailed charts for homicide counts and rates by country with data from 2000–2012. Use the "rotate view" command in your PDF reader. Map 7.2 on page 112 is a world map showing the homicide count for each country or territory. Page 21 states estimated total homicides of 437,000 worldwide. Figures 1.1 and 1.2 (pages 21 and 22) have exact rates and counts by regions. Figure 1.3 on page 23 is a bar chart of homicide rates for the subregions. Figure 1.16 on page 34 shows timeline graphs by subregion.
  2. ^ Richards, Patsy (ngày 27 tháng 5 năm 1999). “Homicide statistics, research paper 99/56” (PDF). London, UK: House of Commons of the United Kingdom library, Social and general statistics section. See page 7 for section called "Definition of the offence of homicide". See page 29 for table of nations and homicide rates for the years 1994-97. It also has further info on how homicide is defined across countries.
  3. ^ Harris, Anthony R.; Stephen H. Thomas; Gene A. Fisher; David J. Hirsch (tháng 5 năm 2002). “Murder and medicine: the lethality of criminal assault 1960–1999”. Homicide studies. 6 (2): 128–166. doi:10.1177/1088767902006002003. Bản gốc (fee required) lưu trữ ngày 14 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2017.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi