Danh sách quốc gia theo ngân sách quốc phòng

bài viết danh sách Wikimedia

Ngân sách quốc phòng là một phần trong Ngân sách Nhà nước được chi tiêu cho công tác quốc phòng mà chủ yếu là duy trì và tăng cường sức mạnh cho quân đội.

Chi phí bao gồm: Nghiên cứu chế tạo vũ khí, mua sắm vũ khí, trang thiết bị...hoạt động huấn luyện, tập trận, quân trang, quân dụng, lương...

Năm 2007, tổng chi phí quân sự trên thế giới là 1.164 tỷ USD, trong đó Hoa Kỳ là nước có chi phí quân sự cao nhất với 532 tỉ USD, sau đó là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (66.1), Pháp (64.611), Đức (57.5), Nhật Bản (46), Trung Quốc (45.5), Nga (32.4), Ý (32)...

So với các chi phí khác, chi phí quân sự thường chiếm tỉ lệ cao trong ngân sách. Các nước giàu có thường chú trọng đến chi phí quân sự. Trong khi đó tổng chi phí cho công tác xóa đói giảm nghèo chỉ có khoảng 25 tỷ USD, chiếm chưa đến 2% so với chi phí quân sự.

Cơ sở dữ liệu chi tiêu quân sự của SIPRI sửa

The world's top 5 military spenders in 2012.
Figures sourced from the SIPRI military expenditure database.
 
Military spending as percentage of GDP
STT Lá cờ Quốc gia Chi phí ($)[1][2] % of GDP Dữ liệu từ năm
0 a 0 0 0
Tổng chi phí Thế giới 1,836,564,000,000 2.2% 2012
  NATO 988,120,000,000 2.5% 2012
1   Hoa Kỳ 732,000,000,000 5.3% 2019
  EU 285,841,000,000 1.7% 2012
2   Trung Quốc 166,107,000,000 2.1% 2012
3   Nga 90,749,000,000 4.4% 2012
4   Vương Quốc Anh 61,007,000,000 2.5% 2012
5   Nhật Bản 59,267,000,000 1.0% 2012
6   Pháp 58,943,000,000 2.3% 2012
7   Ả Rập Saudi 56,724,000,000 8.9% 2012
8   Ấn Độ 45,785,000,000 2.5% 2012
9   Hàn Quốc 44,660,000,000 2.7% 2012
10   Đức 43,478,000,000 1.4% 2012
11   Italy 34,004,000,000 1.7% 2012
12   Brazil 33,143,000,000 1.5% 2012
13   Australia 26,116,000,000 1.7% 2012
14   Canada 22,600,000,000 1.3% 2012
15   Turkey 18,184,000,000 2.3% 2012
16   United Arab Emirates 17,549,000,000 6.9% 2012
17   Israel 14,638,000,000 6.2% 2012
18   Colombia 12,146,000,000 3.3% 2012
19   Spain 11,535,000,000 0.85% 2012
20   Taiwan 10,721,000,000 2.3% 2012
21   Hà Lan 9,839,000,000 1.3% 2012
22   Singapore 9,707,000,000 3.6% 2012
23   Poland 9,355,000,000 1.9% 2012
24   Algeria 9,325,000,000 4.5% 2012
25   Iran 9,041,000,000 1.8% 2012
26   Vietnam 8,110,000,000 2.5% 2011
27   Pakistan 6,987,000,000 2.7% 2012
28   Mexico 6,978,000,000 0.5% 2012
29   Norway 6,973,000,000 1.4% 2012
30   Indonesia 6,866,000,000 0.7% 2012
31   Oman 6,714,000,000 8.4% 2012
32   Greece 6,539,000,000 2.5% 2012
33   Sweden 6,209,000,000 1.2% 2012
34   Iraq 6,054,000,000 2.7% 2012
35   Chile 5,484,000,000 2.1% 2012
36   Thailand 5,387,000,000 1.5% 2012
37   Belgium 5,086,000,000 1.1% 2012
38   Switzerland 4,829,000,000 0.7% 2012
39   Denmark 4,442,000,000 1.4% 2012
40   Egypt 4,420,000,000 1.7% 2012
41   Portugal 3,779,000,000 1.8% 2012
42   Angola 3,774,000,000 4.2% 2011
43   South Africa 3,735,000,000 1.3% 2011
44   Finland 3,718,000,000 1.5% 2011
45   Austria 3,446,000,000 0.9% 2011
46   Ukraine 3,442,000,000 2.9% 2011
47   Malaysia 3,259,000,000 2.0% 2011
48   Morocco 3,256,000,000 3.4% 2011
49   Argentina 3,179,000,000 1.0% 2011
50   Venezuela 3,106,000,000 1.3% 2011
51   Czech Republic 2,529,000,000 1.4% 2011
52   Syria 2,236,000,000 4.0% 2011
53   Romania 2,164,000,000 1.4% 2011
54   Peru 1,992,000,000 1.4% 2011
55   Sudan 1,991,000,000c 3.4%c 2011
56   Nigeria 1,724,000,000 0.9% 2011
57   Lebanon 1,564,000,000 4.1% 2011
58   Philippines 1,486,000,000 0.8% 2011
59   Azerbaijan 1,421,000,000 3.4% 2011
60   Jordan 1,363,000,000 6.1% 2011
61   New Zealand 1,358,000,000 1.2% 2011
62   Ireland 1,354,000,000 0.6% 2011
63   Hungary 1,323,000,000 1.1% 2011
64   Sri Lanka 1,280,000,000 3.5% 2011
65   Kazakhstan 1,227,000,000 1.2% 2011
66   Yemen 1,222,000,000b 3.9%b 2011
67   Bangladesh 1,137,000,000 1.0% 2011
68   Libya 1,100,000,000b 1.2%b 2011
69   Croatia 1,060,000,000 1.8% 2011
70   Slovakia 1,010,000,000 1.4% 2011
71   Serbia 920,000,000 2.3% 2011
72  [3] Georgia 824,023,170 5.1% 2011
73   Slovenia 788,000,000 1.6% 2011
74   Bahrain 731,000,000 3.7% 2011
75   Belarus 726,000,000 1.4% 2011
76   Bulgaria 698,000,000 2.0% 2011
77   Kenya 594,000,000 2.0% 2011
78   Tunisia 548,000,000 1.3% 2011
79   Cyprus 510,000,000 1.8% 2011
80   Uruguay 491,000,000 1.6% 2011
81   Eritrea 469,000,000d 20.9%d 2011
82   Lithuania 427,000,000 1.4% 2011
83   Armenia 404,000,000 4.2% 2011
84   Cameroon 368,000,000 1.6% 2011
85   Côte d'Ivoire 353,000,000b 1.5% 2011
86   Botswana 352,000,000 3.0% 2011
87   Ethiopia 338,000,000 1.0% 2011
88   Estonia 336,000,000 2.3% 2011
89   Namibia 329,000,000 3.7% 2011
90   Brunei 327,000,000 3.1% 2011
91   Dominican Republic 322,000,000 0.7% 2011
92   Bolivia 314,000,000 2.0% 2011
93   Luxembourg 301,000,000a 0.6% 2011
94   Uganda 276,000,000 1.8% 2011
95   Latvia 268,000,000 1.4% 2011
96   Afghanistan 250,000,000j 1.8% 2011
97   Zambia 243,000,000 1.7% 2011
98   Chad 242,000,000 6.2% 2011
99   Honduras 235,000,000 1.5% 2011
100   Turkmenistan 233,000,000e 2.9%e 2011
101   Bosnia and Herzegovina 232,000,000 1.3% 2011
102   Tanzania 217,000,000j 1.1% 2011
103   Senegal 207,000,000 1.6% 2011
104   Nepal 207,000,000 2.0% 2011
105   Albania 201,000,000 0.8% 2011
106   Cambodia 191,000,000j 1.1% 2011
107   Mali 183,000,000 1.9% 2011
108   Kyrgyzstan 167,000,000j 3.6% 2011
109   Congo, Democratic Republic of the 163,000,000 1.0% 2011
110   Guatemala 161,000,000 0.4% 2011
111   Panama 146,000,000e 1.0%e 2011
112   Paraguay 146,000,000 0.9% 2011
113   Republic of Macedonia 145,000,000 1.7% 2011
114   Burkina Faso 140,000,000 1.2% 2011
115   Congo, Republic of the 133,000,000 1.1%b 2011
116   El Salvador 133,000,000 0.7% 2011
117   Ghana 115,000,000 0.7% 2011
118   Mauritania 115,000,000j 3.8% 2011
119   Swaziland 102,000,000 3.1% 2011
120   Guinea 99,900,000f 2.2%f 2011
121   Jamaica 95,200,000 0.9% 2011
122   Zimbabwe 93,800,000 1.9%c 2011
123   Mozambique 86,300,000 0.9% 2011
124   Rwanda 77,200,000 1.4% 2011
125   Uzbekistan 70,100,000d 0.5%d 2011
126   Mông Cổ 69,500,000 1.2% 2011
127   Benin 65,600,000b 1.0%b 2011
128   Malta 58,800,000 0.7% 2011
129   Madagascar 55,700,000 0.8% 2011
130   Tajikistan 55,400,000f 2.2%f 2011
131   Togo 55,100,000b 1.7%b 2011
132   Cộng hòa Trung Phi 52,900,000 1.8% 2011
133   Fiji 50,200,000j 1.7% 2011
134   Niger 49,200,000 0.5%b 2011
135   Malawi 48,600,000a 1.2%a 2011
136   Burundi 46,900,000b 3.8% 2011
137   Lesotho 45,600,000j 2.8%j 2011
138   Nicaragua 44,100,000 0.7% 2011
139   Sierra Leone 42,900,000b 2.4% 2011
140   Papua New Guinea 39,100,000 0.5% 2011
141   Djibouti 36,900,000b 3.7%b 2011
142   Monaco 20,300,000[4] 0.4% 2011
143   Moldova 19,000,000 0.5% 2011
144   Lào 18,400,000j 0.3% 2011
145   Guinea-Bissau 15,700,000g 2.1% g 2011
146   Belize 14,900,000 1.2% 2011
147   Mauritius 14,000,000b 0.2%b 2011
148   San Marino 10,700,000[5] 0.9% 2011
149   Iceland 9,900,000j 0.1% 2011
150   Cape Verde 8,800,000 0.5% 2011
151   Guyana 8,100,000h 0.8%h 2011
152   Liberia 7,200,000j 0.8% 2011
153   Seychelles 6,600,000 1.2% 2011
154   Gambia 4,600,000a 0.6%a 2011
999 zz 9e50 999

Ghi chú sửa

  1. ^ “SIPRI - Data by country”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2013.
  2. ^ “SIPRI - Data by region/group”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2013.
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 25 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2013.
  4. ^ “National Budget - 2013” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2013.
  5. ^ National Budget - 2012

Tham khảo sửa

Xem thêm sửa