Hướng bắc

một trong các hướng chính của la bàn
(Đổi hướng từ Phía bắc)

Hướng bắc là một trong bốn hướng chính của la bàn, theo quy định chung trong địa lý. Ba hướng kia là: hướng tây, hướng namhướng đông.

Phương hướng: N – bắc; W – tây; E – đông; S – nam.

Muốn tìm hướng bắc, vào ban đêm có thể tìm sao Bắc Cực để tìm ra hướng bắc.

Tham khảo sửa