Hướng Tây

một trong các hướng chính của la bàn
(Đổi hướng từ Phía tây)

Tây (chữ Hán: 西, tiếng Anh: West) là một trong bốn hướng chính của la bàn, theo quy định chung trong địa lý. Ba hướng kia là: Đông, NamBắc.

La bàn: N - Bắc; W - Tây; E - Đông; S - Nam

Ở toàn cầu, mặt trời mọc từ phía đông và lặn về phía tây. Nếu bạn đứng thẳng trên mặt đất, nhìn thẳng về hướng mặt trời mọc và dang rộng hai tay, thì mắt bạn nhìn về phía đông, tay phải chỉ phía nam, tay trái chỉ phía bắc và lưng bạn hướng phía tây.

Tham khảoSửa đổi