Mở trình đơn chính

Thân thế và sự nghiệpSửa đổi

Ông sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo khó, có truyền thống cách mạng tại xóm Đông Tiến, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1964, ông cũng như bao thanh niên yêu nước khác tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Sau đó ông cùng đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm, ông lần lượt giữ các chức vụ quan trọng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước năm 1994, ông giữ chức Phó chỉ huy trưởng về chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh rồi Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4

Năm 1994, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 4 (ngang với chức Chính ủy Quân khu).

Năm 1997, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Năm 1998, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng

Năm 2001, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X.

Năm 2002, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 14 tháng 12 năm 2006, Ông được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1642 kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cùng với 15 tướng quân đội thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm 2008, ông nghỉ hưu.

Thiếu tướng (1994), Trung tướng (1999)

Tham khảoSửa đổi