Quốc vương (tước hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Quốc vương (chữ Hán: 國王) là tước hiệu do hoàng đế phân phong cho chư hầu hay phiên thuộc.

Việt NamSửa đổi

Phiên thuộcSửa đổi

  • Cao Ly quốc vương (là tước hiệu do các hoàng đế Trung Hoa phong cho những vị quân chủ nhà Cao Ly ở Triều Tiên)
  • An Nam quốc vương (là tước hiệu do các hoàng đế Trung Hoa phong cho những vị quân chủ Việt Nam từ cuối thời Lý đến hết nhà Nguyễn Tây Sơn)
  • Việt Nam quốc vương (là tước hiệu do hoàng đế nhà Thanh phong cho vua Gia Long nhà Nguyễn)
  • Cao Miên quốc vương (là tước hiệu do nhà Nguyễn ở Việt Nam phong cho một số vị vua của Chân Lạp)

Xem thêmSửa đổi