Tỉnh ủy Quảng Ninh hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, hay Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XIV
(2015 - 2020)
Cơ cấu Tỉnh ủy
Bí thư Nguyễn Xuân Ký
Phó Bí thư (2) Ngô Hoàng Ngân - Th.trực
Nguyễn Văn Thắng
Thường vụ Tỉnh ủy (14) Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV
Tỉnh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Số 73 Nguyễn Văn Cừ - Hạ Long - Quảng Ninh
Lịch sử
Thành lập 1955

Đứng đầu Tỉnh ủy là Bí thư Tỉnh ủy và thường là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Lịch sửSửa đổi

Hiệp định Genève ký kết ngày 21/7/1954 theo đó quân đội và chính quyền Pháp sẽ rút khỏi lãnh thổ Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Toàn bộ miền Bắc và từ vĩ tuyến 17 trở ra được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản.

Ngày 25/4/1955, Khu mỏ Quảng Yên được giải phóng, Đảng bộ khu Hồng Quảng và Đảng bộ tỉnh Hải Ninh được thiết lập lãnh đạo khu vực tiếp quản. Xét thấy vị trí địa lý chính trị và quốc phòng khu vực phía Bắc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh.

Đầu tháng 7/1963, Ban Thường vụ Khu ủy Hồng Quảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Ninh đã tổ chức Hội nghị liên tịch bàn và nhất trí đề nghị Trung ương hợp nhất. Hội nghị đã quyết định thành lập Ban chuẩn bị hợp nhất 2 tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Bí thư Khu ủy Hồng Quảng Bùi Thủy và Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh Hoàng Chính.

Ngày 4/10/1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Bộ Nội vụ, Văn phòng Nội chính, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Khu ủy Hồng Quảng và Tỉnh ủy Hải Ninh về việc: "Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thống nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng làm một Tỉnh" để nghiên cứu kế hoạch thi hành.

Ngày 7/10/1963, Ban Thường vụ Khu ủy Hồng Quảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Ninh họp Hội nghị liên tịch ra nghị quyết về việc hợp nhất Khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Ninh và Hội đồng nhân dân khu Hồng Quảng đã tổ chức hội nghị thảo luận, nhất trí tán thành hợp nhất hai đơn vị hành chính thành một, lấy tên là tỉnh Hải Đông và đề nghị Trung ương phê duyệt.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa II ngày 30/10/1963, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm thay mặt Hội đồng Chính phủ đọc tờ trình, đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành một đơn vị hành chính mới.

Ngày 18/11/1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết nghị hợp nhất Khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh. Ban Chấp hành Khu ủy Hồng Quảng và Ban Chấp hành Tỉnh ủy Hải Ninh hợp nhất thành Ban Chấp hành Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 12/12/1963, Hội nghị Ban Thường vụ Khu ủy Hồng Quảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Ninh họp thống nhất phân công nhân sự Ban Thường vụ lâm thời Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tổ chứcSửa đổi

Tỉnh ủy Quảng Ninh gồm các ban, đơn vị trực thuộc sau[1]

 • Văn phòng Tỉnh ủy
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên giáo
 • Ủy ban kiểm tra
 • Ban Dân vận
 • Ban Nội chính

Bí thư tỉnh ủySửa đổi

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh. Quảng Ninh dơn vị hành chính cấp tỉnh nên các bí thư tỉnh ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng.

      Ủy viên Trung ương Đảng       Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết

STT Đại hội Đảng bộ Tên Nhiệm kỳ Thời gian Chức vụ Phó Bí thư Ghi chú
1 - Nguyễn Thọ Chân 12/1963-09/1966 2 năm 9 tháng Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ninh Hoàng Chính
2 Nguyễn Đức Tâm 09/1966-10/1969 14 năm 3 tháng Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ninh Bùi Thủy
I 10/1969-12/1971 Nguyễn Ngọc Đàm
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Hải
II 12/1971-01/1974 Nguyễn Ngọc Đàm
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Hải
III 01/1974-04/1976 Nguyễn Ngọc Đàm
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Hải
IV 04/1976-04/1977 Nguyễn Ngọc Đàm
Nguyễn Thi
V 04/1977-05/1980 Nguyễn Ngọc Đàm
Nguyễn Thi
VI 05/1980-12/1980 Phạm Hoành
Nguyễn Thi
3 Nguyễn Thi 12/1980-05/1982 1 năm 5 tháng [[Phạm Hoành]]
4 Lê Đại 05/1982-11/1983 4 năm 8 tháng [[Phạm Hoành]]
VII 11/1983-10/1986 [[Phạm Hoành]]
Nguyễn Văn Vấn
VIII 11/1983-01/1987 Nguyễn Bình Giang
Đỗ Quang Trung
5 Nguyễn Bình Giang 01/1987-10/1991 9 năm 11 tháng Trần Ngọc Thụ
Đỗ Quang Trung
IX 10/1991-05/1996 Trần Ngọc Thụ
Đỗ Quang Trung đến 12/1993
Nguyễn Tất Dũng từ 3/1994
X 05/1996-12/1996 Trần Ngọc Thụ
Hà Văn Hiền
6 Hồ Đức Việt 12/1996-08/1998 1 năm 8 tháng Trần Ngọc Thụ
Hà Văn Hiền
7 Trần Ngọc Thụ 12/1998-01/2001 2 năm 1 tháng Hà Văn Hiền
8 XI Hà Văn Hiền 01/2001-11/2005 4 năm 10 tháng Nguyễn Văn Quynh
9 XII Nguyễn Văn Quynh 11/2005-10/2007 1 năm 11 tháng Nguyễn Duy Hưng
Vũ Nguyên Nhiệm
10 Nguyễn Duy Hưng 11/2007-03/2010 2 năm 4 tháng Vũ Nguyên Nhiệm
Vũ Đức Đam
11 Vũ Đức Đam 03/2010-10/2010 1 năm 4 tháng 11/2007-3/2010
XIII 10/2010-07/2011 Nguyễn Đức Long 9/2010 - 5/2019
Đỗ Thị Hoàng 9/2010 - 8/2018
Nguyễn Văn Đọc 9/2010-3/2015
12 Phạm Minh Chính 08/2011-04/2015 3 năm 8 tháng Nguyễn Đức Long 9/2010 - 5/2019
Đỗ Thị Hoàng 9/2010 - 8/2018
Nguyễn Văn Đọc 9/2010-3/2015
Vũ Hồng Thanh 3/2015 - 8/2016
13 Nguyễn Văn Đọc 04/2015-10/2015 4 năm 5 tháng Nguyễn Đức Long 9/2010 - 5/2019
XIV 10/2015- 9/2019 Nguyễn Xuân Ký 11/2018-9/2019
Đỗ Thị Hoàng 9/2010 - 8/2018
Ngô Hoàng Ngân 11/2018-nay
Nguyễn Văn Thắng 06/2019-nay
14 Nguyễn Xuân Ký 09/2019 - nay

Ban Thường vụ Tỉnh ủySửa đổi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay là Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV có nhiệm kỳ từ 2015 - 2020.[2]

 1. Nguyễn Xuân Ký (1972), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 2. Nguyễn Văn Thắng (1973), Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
 3. Ngô Hoàng Ngân (1966), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 4. Đặng Huy Hậu (1960), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
 5. Trịnh Thị Minh Thanh (1973), Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
 6. Vũ Xuân Diện (1963), Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
 7. Đỗ Thị Lan (1967), Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 8. Cao Tường Huy (1973) , Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 9. Nguyễn Văn Hưởng (1962), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 10. Nguyễn Đức Thành (1970) Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 11. Vũ Văn Diện (1969), Bí thư Thành ủy Hạ Long
 12. Vi Ngọc Bích (1972), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 13. Đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 14. Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi