Mở trình đơn chính

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá III

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam III đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa III (1960-1976) gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Lao động Việt Nam
Khóa III
1960-1976
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Lao động Việt Nam
Nhiệm kỳ10/09/1960 – 20/12/1976
&0000000000000016.00000016 năm, &0000000000000101.000000101 ngày
Chủ tịchHồ Chí Minh
(1960-1969)
Bí thư thứ nhấtLê Duẩn

Ủy viên Bộ Chính trịSửa đổi

  • 11 ủy viên chính thức:

+ Hồ Chí Minh (Chủ tịch Đảng đến khi mất năm 1969)
+ Lê Duẩn (Bí thư thứ nhất)
+ Trường Chinh (Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
+ Phạm Văn Đồng (Thủ tướng Chính phủ)
+ Phạm Hùng (Bí thư Trung ương Cục Miền Nam)
+ Lê Đức Thọ (Trưởng ban Tổ chức trung ương)
+ Võ Nguyên Giáp (Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam)
+ Nguyễn Chí Thanh (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam,mất năm 1967)
+ Nguyễn Duy Trinh (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)
+ Lê Thanh Nghị (Phó Thủ tướng Chính phủ)
+ Hoàng Văn Hoan

Từ tháng 3-1972 bổ sung Văn Tiến Dũng, từ tháng 6-1972 bổ sung thêm Trần Quốc Hoàn.

  • 2 ủy viên dự khuyết:

+ Trần Quốc Hoàn (đến tháng 6-1972)
+ Văn Tiến Dũng (đến tháng 3-1972)

Ban Bí thưSửa đổi

Các Hội nghịSửa đổi

Hội nghị TW
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
1 10/9/1960 1 ngày Ban Chấp hành Trung ương họp bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất. Bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
2 tháng 11/1960 - Hội nghị thảo luận một số vấn đề quốc tế, chuẩn bị cho đoàn đại biểu Đảng đi dự Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công nhân thế giới họp ở Matxcơva vào đầu tháng 12/1960.
3 30/12/1960-5/1/1961 6 ngày Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch nhà nước 3 năm (1958-1960) và quyết định nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước năm 1961.
4 tháng 4/1961 - Hội nghị quyết định phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng.
5 tháng 7/1961 - Hội nghị đề ra nghị quyết về phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).
6 30/11-2/12/1961 3 ngày Hội nghị nghe báo cáo của đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam dự Đại hội lần thứ XXII Đảng Cộng sản Liên Xô.
7 tháng 6/1962 - Hội nghị quyết định nhiệm vụ, phương hướng xây dựng và phát triển công nghiệp.
8 tháng 4/1963 - Hội nghị bàn về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).
9 tháng 12/1963 - Ban Chấp hành Trung ương thảo luận tình hình quốc tế, ra nghị quyết về nhiệm vụ quốc tế của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ cách mạng miền Nam, nhằm đánh bại cuộc chiến đặc biệt của đế quốc Mỹ.
10 tháng 12/1964 - Hội nghị thảo luận công tác thương nghiệp và giá cả.
11 25-27/3/1965 3 ngày Hội nghị (đặc biệt) thảo luận về một số nhiệm vụ cấp bách nhằm đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
12 27/12/1965 1 ngày Hội nghị bàn về tình hình và nhiệm vụ mới, động viên cả nước kiên quyết đấu tranh đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.
13 23-26/1/1967 4 ngày Hội nghị bàn về công tác đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch phục vụ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.
14 tháng 1/1968 - Hội nghị đánh giá thắng lợi to lớn của ta đã đánh bại một bước rất cơ bản chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, quyết định tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam.
15 28-31/8/1968 4 ngày Ban Chấp hành Trung ương đánh giá tình hình chiến trường miền Nam, quyết định tiếp tục đẩy mạnh tổng công kích tiến lên giành thắng lợi quan trọng hơn nữa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
16 8/5/1969 1 ngày Hội nghị bàn về tình hình và nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.
17 tháng 9/1969 - Hội nghị họp khẩn cấp sau khi Hồ Chí Minh qua đời, ra lời kêu gọi gửi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
18 18/1/1970 1 ngày Hội nghị bàn về tình hình và nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc, nhiệm vụ đối với miền Nam và nghĩa vụ quốc tế chi viện cho cách mạng Lào.
19 28/2/1971 1 ngày Hội nghị thảo luận và quyết định nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc.
20 4/4/1972 - Hội nghị bàn và quyết định nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước và nhiệm vụ xây dựng kinh tế ở miền Bắc Xã hội chủ nghĩa năm 1972.
21 tháng 7/1973 - Hội nghị vạch ra đường lối hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam.
22 tháng 12/1973 - Hội nghị đề ra nhiệm vụ và phương châm chiến lược cho toàn chiến trường miền Nam.
23 25/12/1974 1 ngày Hội nghị bàn về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới của cách mạng.
24 tháng 9/1975 - Hội nghị ra nghị quyết về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới hoàn thành thống nhất tổ quốc và đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.
25 24/9-24/10/1976 31 ngày Hội nghị thảo luận dự thảo các văn kiện và tổ chức nhân sự chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi