Wikipedia
Cá nhân & Sở thích
14Thành viên này tham gia Wikipedia cách đây 14 năm, 4 tháng, 26 ngày.
Thành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikipedia (tiếng Việt).
1.000+Thành viên này đã có hơn 1.000 sửa đổi trên Wikipedia.
1.500+ Thành viên này đã đóng góp hơn 1.500 đóng góp cho các dự án Wikimedia.
Thành viên này đã tham gia Cúp Wiki tiếng Việt.
Thành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)


Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này sử dụng trình duyệt Cốc Cốc khi tham gia Wikipedia.
tiếng Anh

tiếng Việt
Thành viên này chuyên dịch bài từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Thành viên này là người
Việt Nam.
Xứ Thanh Thành viên này là một người con của quê hương Thanh Hóa.


Người thành viên đóng góp này cho Wikipedia là nam giới.
9XThành viên này chào đời
trong thập niên 1990.
Múi giờ của thành viên này là UTC+7.
Thành viên này sử dụng mạng di động Viettel


viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2This user can contribute with an intermediate level of English.