Thảo luận:Đế quốc La Mã

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Kien0411 trong đề tài Khắc phục vấn đề ngày tháng

Tiếng Híp-ri sửa

Có ai có thể cho tôi biết tiếng Híp-ri là ngôn ngữ gì không? Mekong Bluesman 12:47, 7 tháng 8 2006 (UTC)

Tôi đoán là Hebrew (hay Hê-brơ), theo ngữ cảnh của từ này. Nguyễn Hữu Dng 15:25, 7 tháng 8 2006 (UTC)

Rôma hay La Mã sửa

Tên gọi Đế quốc Rôma nghe khá lạ tai trong tiếng Việt. Trong sách vở lịch sử bằng tiếng Việt khi viết về thời kỳ này hầu như đều gọi chung là La Mã. Ví dụ đế chế (quốc) La Mã - cộng hòa La Mã, luật La Mã, chữ số La Mã, lịch La Mã v.v hơn là dùng chữ Roma.Vương Ngân Hà 13:54, 7 tháng 8 2006 (UTC)

Đọc bài này tôi không hiểu tác giả định nói về đế quốc La Mã (khoảng 27 TCN-476) hay nói về Cộng hòa La Mã (510/509 TCN-27 TCN) nữa vì nó cho thấy một sự khá lộn xộn trong kiến thức về La Mã/Hy Lạp cổ đại. Thứ nhất, về luật pháp thì từ thời Cộng hòa La Mã đã có các hạng người như công dân La Mã, công dân không La Mã (công dân hạng hai từ các vùng bị chiếm đóng hoặc là công dân của các lãnh thổ liên minh với La Mã), phụ nữ - công dân với không đầy đủ các quyền và nô lệ (có trong en:Roman citizenship). Thứ hai, vào khoảng năm 146 TCN thì Cộng hòa La Mã đã biến Hy Lạp thành vùng lãnh thổ của mình rồi, chứ không đợi đến thời Đế quốc La Mã. Thứ ba, ảnh hưởng của nền văn minh Hy Lạp cũng có sớm hơn thời kỳ của Alexander Đại đế (356 TCN - 323 TCN, vua của Macedonia, với Hy Lạp chỉ là một phần trong đế quốc này, và do đó không có đế quốc Hy Lạp để cho đế quốc La Mã xâm chiếm/kế thừa). Có thể xem thêm tại en:Roman Republic#Greek influence on Rome.Vương Ngân Hà 15:31, 7 tháng 8 2006 (UTC)
Tôi hoàn toàn đồng ý với Vương Ngân Hà. Khi tôi làm các sửa đổi cho bài này đã thấy khó. Khi chúng ta sửa để nó nói đúng về Đế quốc La Mã (Roman Empire) sẽ phải bỏ các thông tin không thuộc thời kỳ này. Sau đó chúng ta phải viết bài cho "Cộng hòa La Mã". Mekong Bluesman 15:37, 7 tháng 8 2006 (UTC)
Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 của Việt Nam viết là Rô-ma (thay vì La Mã}, vì vậy tôi mới viết bài này với tên là Đế quốc Rô-ma.Trần Thế Vinh 14:50, 12 tháng 8 2006 (UTC)
Tôi cũng đã đọc một bách khoa toàn thư mới được xuất bản, thấy họ cũng ghi là "đế quốc Roma". Casablanca1911 15:22, 17 tháng 8 2006 (UTC)
Có thể phục hồi lại tên Đến quốc Rôma chăng? Trần THẾ VINH 04:37, 22 tháng 8 2006 (UTC)

La Mã, Pa Ri, Hoa Thịnh Đốn... chỉ là cách phiên âm các từ ngữ tiếng Tây phương (gồm Pháp, Anh, Bồ Đào Nha... được ghi chép bằng chữ Hán) của các học giả Hán học sang tiếng Việt mà thôi. La Mã chính là phiên âm của Rome, hoặc Roma, Paris là Ba Lê, Washington là Hoa Thịnh Đốn v.v...

Cộng Hoà La Mã sửa

LES PUBLICA ROMANA nghĩa là "cộng hoà La Mã" mà.IMPERIUM ROMANUM mới là Đế chế La Mã Rommel (thảo luận) 15:48, ngày 23 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đã thêm chú thích. RBD (thảo luận) 15:54, ngày 23 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Khắc phục vấn đề ngày tháng sửa

Tại sao lại phải có chữ CN? ví dụ năm 10 CN. Mà không phải là năm 10 Kien0411 (thảo luận) 03:39, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC) Kiên Ngày 8/10/2021Trả lời

mà trong bài sử dụng rất nhiều từ CN, ví dụ như 44 CN mà không phải là 44 – Kien0411 (thảo luận) 03:41, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Đế quốc La Mã”.