Thảo luận:Jean de Lattre de Tassigny

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi NguoiDungKhongDinhDanh trong đề tài Yen Cu Ha

Yen Cu Ha sửa

@NguoiDungKhongDinhDanh: Theo bản đồ này thì địa danh "Yen Cu Ha" nằm phía Đông Nam TP Ninh Bình dọc theo sông Đáy. Xem bản đồ hiện đại thì không rõ đây là địa danh nào, nhưng có thể tương ứng với xã Yên ___, huyện Yên ___. Trận này tương ứng với bài Chiến dịch Hà Nam Ninh. NHD (thảo luận) 03:23, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời

Tôi cũng không chắc; bản đồ thời đó vẽ ước tính nên đành chịu. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 10:39, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Jean de Lattre de Tassigny”.