Thảo luận:Richard Nixon

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi DHN trong đề tài Dịch câu

Định hướng sửa

Cho tôi hỏi vì sao lại cần trang định hướng? Nixon ở bên en.wiki được directed thẳng vào Richard Nixon. Còn Nixon nào khác nữa? Cao xuân Kiên 04:20, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời

Còn phim Nixon--Sparrow 04:28, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời
Ngoài ra còn en:Nixon (disambiguation)--Sparrow 04:31, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời

Dịch câu sửa

@DHN: Phiền bạn dịch qua giúp mình mấy câu này: In January 1945 he was transferred to the Bureau of Aeronautics office in Philadelphia to help negotiate the termination of war contracts, and received his second letter of commendation, from the Secretary of the Navy for "meritorious service, tireless effort, and devotion to duty". Later, Nixon was transferred to other offices to work on contracts and finally to Baltimore. On October 3, 1945, he was promoted to lieutenant commander.' 42.114.203.81 (thảo luận) 04:18, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời

@42.114.203.81: Tháng 1 năm 1945 ông được chuyển đến trụ sở Cục Hàng không ở Philadelphia để giúp thương lượng kết thúc hợp đồng chiến tranh. Ở đó ông nhận khen thưởng lần thứ hai, lần này từ Bộ trưởng Hải quân, vì "phục vụ đáng khen, nỗ lực không ngừng, và tận tụy đến nhiệm vụ". Sau đó, Nixon được chuyển đến các trụ sở khác để làm việc cho các hợp đồng rồi cuối cùng đến Baltimore. Ngày 3 tháng 10 năm 1945, ông được thăng quân hàm thành thiếu tá hải quân (lieutenant commander). NHD (thảo luận) 05:11, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Richard Nixon”.