Thảo luận:Richard Nixon

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Định hướngSửa đổi

Cho tôi hỏi vì sao lại cần trang định hướng? Nixon ở bên en.wiki được directed thẳng vào Richard Nixon. Còn Nixon nào khác nữa? Cao xuân Kiên 04:20, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Còn phim Nixon--Sparrow 04:28, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Ngoài ra còn en:Nixon (disambiguation)--Sparrow 04:31, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Richard Nixon”.